အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒမွ က႑စုံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းရန္ အိႏိၵယ-ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမွ်ာ္မွန္း

.

 ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၌ စတင္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာသံတမန္ဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ တုိင္ေအာင္ ၾကာတည္လ်က္ရွိခဲ့ရာ ဘာသာတရား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္စပ္ျခင္းမ်ား မွသည္ စီးပြားေရးအရဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္။

အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း၇၀ ၾကာျမင့္လာခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္းစီ၏ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားက ကြာျခားျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေနေသာအိႏၵိယသည္ ၎၏ စီးပြားေရးဆုိလွ်င္လည္းကမၻာ့တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေသာ ၅ ႏုိင္ငံစာရင္း-BRCIS (ဘရာဇီး၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက) တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရလူဦးေရ ၁.၁ ဘီလီယံ (သန္းေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္) ရွိေသာအိႏၵိယႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘုိး-GDPသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂၆၄ ထရီလီယံရွိေနခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ GDP သည္ ၆၇.၄၃ ဘီလီယံသာရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ၀င္ေငြအရ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကုိ ၁၇၀၉ ေဒၚလာရရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအဖုိ႔ တစ္ႏွစ္ကုိအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇၅သာ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးအေပၚတြင္ ရရွိသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီလက္ထက္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကုိ တြင္တြင္က်င့္သုံးလာရာ ယင္း၏ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ စီးပြားေရးအရအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိေနရာ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာမုိဒီ၏ ၃ ရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း အိႏိၵယအေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒမွ တုိးတက္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ၂ ႏုိင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလုိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ-NLD  ၏ ဗဟုိျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲမင္းဦးက “လက္ရွိအိႏိၵယကလက္ရွိ  အေရွ႕ေပၚလစီခ်ထားတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြထက္ အေရွ႕ပိုင္းက ႏုိင္ငံေတြကုိပုိၿပီးဦးစားေပးမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာမပါေသးဘူး။ ဂ်ပန္တို႔၊ ကုိရီးယားတို႔က ေက်ာ္သြားတယ္။ အဲဒါကုိ ျမန္မာပါလာေအာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တာေပါ့။ ဒါကို ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့”ဟုဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ က႑စုံစီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အိႏိၵႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားအျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကၿပီး ယင္းက႑မ်ားကိုတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးရွိ အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းမွ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေပၚေရးကုိလည္း အေလးျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစက္သုံးဆီအသင္းအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က မဇၥိ်မ၏ ေမးျမန္းမႈကုိေျပာဆုိရာတြင္ စက္သုံးဆီ က႑ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတုိက္႐ုိက္ ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္   ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။

“အိႏိၵယမွာက ေရနံခ်က္စက္ရုံေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတုိ႕ စက္သုံးဆီေတြ အမ်ားႀကီးထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ တယ္။ အခုသူတို႔က ဘယ္ကုိပုိ႔လဲဆိုေတာ့ စကၤာပူကုိ တင္ပို႕ေနတယ္။ အဲဒီကေနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကတစ္ဆင့္ ျပန္ ၀ယ္ေနရတယ္။ အခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းမွာအိႏိၵယကေနတိုက္ရုိက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ တို႕ေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအလားအလာေကာင္းတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲမင္းဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား-SMEsမ်ားအတြက္ အိႏၵိယထုတ္စက္ပစၥည္းမ်ားကုိလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာတင္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အစုိးရက မူ၀ါဒတစ္ရပ္ခ်ေပးႏုိင္ရန္ ေျပာဆုိထားသည္။

“အိႏိၵယလူသုံးကုန္ပစၥည္းအကုန္ထုတ္တယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  အိႏိၵယရဲ႕  ေဆးပစၥည္းေတြ အဓိကသုံးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ အိႏိၵယရဲ႕ စက္ပစၥည္းေတြကနာမည္ႀကီးတယ္။ အိႏိၵယ စက္ေတြကုိ ျပည္တြင္းက SME ေတြ သုံးလို႕ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ ဒါကုိဘယ္လိုနည္းနဲ႕ သြင္းလို႕ရေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ အစုိးရက မူ၀ါဒတစ္ရပ္ခ်ေပးရမွာေပါ့” ဟု ဦးရဲမင္းဦးက  ေျပာသည္။

ျမန္မာ၏ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံအဆင့္ ၅ တြင္ရွိသည့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာအျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးသည္ မႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံနီးပါးရရွိထားသည္ဟုစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အိႏၵိိယ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတုိးျမွင့္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္းယုံၾကည္မႈ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ရွိေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ က်န္းမာေရးအၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 4R Consultancy ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္ တာ ရာဗန္ဒရာဂ်ိန္က“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္အၿပီးမွာ အိႏိၵယရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိၿပီးတုိးတက္လာမယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ကိုယုံၾကည္တယ္” ဟုဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယအစုိးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ရွိသလို TA TA ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ ပုဂၢိလကရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဗန္ဒရာဂ်ိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိႏၵိယ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃၆ သန္းတြင္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာတြင္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳထားေသာ ၁၀ ခုေျမာက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဟင္ဒရာမုိဒီကအေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကုိ အမွန္တကယ္ အာ႐ုံစုိက္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျမန္မာနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးတုိးတက္မႈေတြျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္းစားညိႈႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အိႏၵိယသံအမတ္ ဗစ္ခရမ္ မီစရီေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုုိကုန္သြယ္ေရးေတြ တုိးျမွင့္ဖုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တြန္းအားေပးေနတာလည္း ရွိပါတယ္”ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရန္ကုန္တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ TA TA ၏ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲဆင္နီဆတ္(သ) က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎က ဆက္လက္ၿပီးအိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ရန္ ၾကည့္ရႈေနၾကသည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုထားသည္။

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑နဲ႔  လက္ရွိအိႏၵိယကုမၸဏီေတြ ညိႈႏႈိင္းလ်က္ရွိတဲ့  ကမ္းလြန္၊ ကုန္းတြင္းေရနံတူးေဖာ္ေရးစတဲ့လုပ္ငန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိးျမွင့္သြားခ်င္ပါတယ္”ဟုဆင္နီဆတ္(ဒ) က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာအိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆရီနာဟင္ဒရာမုိဒီ၏ ၃ ရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးစဥ္သည္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေနစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားကုန္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္က႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ တုိးျမွင့္ ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ   ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္   ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းအပါအ၀င္ က႑ ၁၁ ခုတုိ႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားသေဘာတူနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ - MOU မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းမွအပ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိးျမွင့္ ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။