ထိုင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ပူးေပါင္းကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျပည့္တန္ဆာ ခိုင္းစားေနသည့္ ဂိုဏ္းအား ၿဖိဳခြင္း

.

ဘန္ေကာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉ ။             ။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ ျပည့္တန္ဆာေမွာင္ခိုဂိုဏ္း ၿဖိဳခြင္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္တြင္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီး ၂၀ ေက်ာ္ကို   ေသြးေဆာင္လွည့္ဖ်ားၿပီး ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ တင္ပို႔ေစခိုင္းေသာ အမႈျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဘန္ေကာက္၌ ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္၌ ဆိုသည္။

အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိ ကင္ေဟာင္ဂၽြန္းဆိုသူသည္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေခၚသြင္းကာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လိင္ကုန္ကူးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဂိုဏ္းႀကီးတစ္ဂိုဏ္းတြင္ ပါဝင္ေနသူျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရမည္ဟု ကင္ေဟာင္ဂၽြန္းက ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လွည့္ဖ်ားစည္း႐ုံးၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေခၚသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းက ၎တို႔၏ ပတ္စ္ပို႔မ်ားကို သိမ္းယူၿပီး ထြက္မေျပးႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားလ်က္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းေစခိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီဂိုဏ္းက အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ေက်ာ္ကို ေသြးေဆာင္လွည့္ဖ်ားၿပီး ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္  ေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။"ဟု ထိုင္းအထူးစုံစမ္းေရးဌာန DSI မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဆြန္ဆက္က ေျပာသည္။

"ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ဘဝပ်က္ခဲ့ရသူအမ်ားစုက အသက္ ၂၀ နဲ႔ ၄၀ ၾကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းေတြက သူတို႔ကို အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပါ။"ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကင္ေဟာင္ဂၽြန္းအား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ ၎၏ တိုက္ခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ကင္ေဟာင္ဂၽြန္းႏွင့္ တြဲလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိုင္းဖက္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေျခရာခံလိုက္လံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားရဲမ်ား သံသယရွိသူ ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိကာ ျပည့္တန္ဆာ အတင္းေစခိုင္းခံရသူ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ခ်ိဳ႕အား ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အားနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အတင္းအဓမၼ ကၽြန္ျပဳေစခိုင္းျခင္းမ်ားအတြက္ လူေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုံမွတ္၊ အကူးအေျပာင္းအခ်က္အခ်ာေနရာႏွင့္ နာမည္ဆိုးရွိေနေသာ ရင္းျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။