ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္

.

လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြကို ျဖတ္ၿပီး သြယ္တန္းထားတဲ့ ပဲခူးတုိင္းထဲက ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ခု(ဓာတ္ပံု- ေဟာင္ဆာ(ရာမည)/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက လႊတ္တာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္သည္။

ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိကြန္ခ်မ္းက ဩဂုတ္လ ၁၆ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားမွ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္ေနမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွင္ မိကြန္ခ်မ္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ေခတ္စားလာသည့္ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တုိင္း လွ်ပ္စစ္ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ေဒသခံမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္မႈျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္အတြက္ တစ္အိမ္လွ်င္ ၁၂သိန္းအထိ ေပးရသည္ဟု အဆိုရွင္ မိကြန္ခ်မ္းက သူမ၏ ၿမိဳ႕နယ္က အျဖစ္အပ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းျပသည္။

“မီတာတစ္လံုးကို ၁၂သိန္းေပးမွသာ မီးလင္းရပါတယ္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံႏုိင္တဲ့သူက စတင္ထည့္ဝင္ၿပီး ဥပမာ- သိန္း(၂)ေထာင္ ကုန္က်မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေျခ(၁၀၀၀)ရွိခဲ့ရင္ တစ္အိမ္ကို ၂သိန္းသာ ကုန္က်ပါမယ္။ ႀကိဳတင္စိုက္တဲ့ အိမ္မ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီကေတာ့ ေဈးႏႈန္း ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိဘဲ ၁၂သိန္းကေန ၁၀သိန္း၊ ၇သိန္း၊ ၅သိန္း တျဖည္းျဖည္း ေကာက္ခံတဲ့အတြက္ အရင္ ပိုေပးခဲ့ရတဲ့သူေတြက ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေတာင္းခံေတာ့ အလြဲသံုးစားလာတာေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္” ဟု မိကြန္ခ်မ္းက ေျပာသည္။

သူမ၏ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀ခန္႔တြင္ အဆိုပါ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မိကြန္ခ်မ္းက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုသည္။

“အခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြမွာ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ သူေတြဆိုရင္ ဆက္လက္ ေငြမသြင္းႏုိင္တဲ့အတြက္ သူမ်ားအိမ္ မီးလင္းေပမယ့္ မိမိအိမ္မွာေတာ့ မီးတပ္ဆင္ခြင့္ မရပါဘူး” ဟုလည္း မိကြန္ခ်မ္းက ဆိုသည္။

မိကြန္ခ်မ္း၏ အဆိုကို ေထာက္ခံသည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးဥာဏ္ဟိန္းကလည္း ၎၏ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံတခ်ိဳ႕မွာ အစိုးရက တရားဝင္ေကာက္ခံသည့္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုကာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီက ေခါင္းပံုျဖတ္ ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားကို ေပးေဆာင္ေနရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မိကြန္ခ်မ္း၏ အဆိုအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသည့္အတြက္ အဆိုကို ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၁၇ရက္၊ ညေန ၄နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း ေပးၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္မူ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး၏ ၃၈ဒႆမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေသးၿပီး လာမည့္ ၂၀၃၀တြင္မူ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ အစိုးရက စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ထားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလ ၇ရက္က ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စကားဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုထားသည္။

“လူနည္းစုကပဲ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ အက်ဳိးကိုခံစားေနရ တယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဟာ ၂၀၃၀ မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရေအာင္ ၂၀၃၀ ဆိုေတာ့ အခုတြက္လို႔ရွိရင္ အခ်ိန္ကက်န္ေသးတယ္။ ၁၃ ႏွစ္ ေတာင္က်န္ေသးတယ္လို႔ ေျပာပါလိ့မ္မယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ ၾကာပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က တကယ္ေတာ့ ၁၃ ရက္တည္းနဲ႔ ရေအာင္လုပ္လို႔ရရင္ ရတယ္ဆိုရင္ လုပ္ခ်င္တာေပ့ါ။ ၁၃ နာရီနဲ႔ ရေအာင္လုပ္လို႔ရရင္လည္း ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔က လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားရတယ္။ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မတု႔ိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ မီးရဖို႔အတြက္ ဆုိရင္၂၀၃၀ ေလာက္ထိ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံကိန္းခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ယူရမယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနေတြေရာ ဒီအေျဖထြက္လာပါတယ္။ အဲ့ဒီဟာကို ဦးတည္ၿပီးလုပ္သြားပါမယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပ့ါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။