ၿဗိတိန္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး Big Ben နာရီႀကီး ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ထိ ေခါင္းေလာင္း မထုိးေတာ့ဘဲ ၿငိမ္သက္ေနမည္

.

(ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ၊ အီးပီေအ)

ၿဗိတိန္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး Big Ben နာရီေမွ်ာ္စင္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္အပတ္ကစ ၄ႏွစ္ၾကာ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ထိ ေခါင္းေလာင္းထုိးေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္သက္ေနေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Big Ben နာရီႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ၁၂ နာရီတိတိမွာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ ၾကားသိခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄င္းေနရာအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ တနလၤာေန႔က အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလန္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရိွသူမ်ားက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အခ်က္အခ်ာဆံုမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့ ကမာၻေက်ာ္ Big Ben နာရီႀကီးရဲ႕ ယခုဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆံုး ေခါင္းေလာင္းထုိးသံကုိ နားဆင္ရန္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ရင္ျပင္သုိ ့လာေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။

အျမင့္ ၉၆ မီတာ (၃၁၅ ေပ) ျမင့္ Big Ben လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ အဲလိဇဘက္ေမွ်ာ္စင္ဟာ ၿဗိတိန္မွာ ဓာတ္ပုံအရုိက္ခံရဆုံး အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ ပါလီမန္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး Big Ben နာရီႀကီးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၇ ႏွစ္အတြင္း အျမဲလုိလုိပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ နာရီေခါင္းေလာင္းထုိးသံကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

နာရီရဲ႕ ဘီးေတြႏွင့္ လက္တံေတြအျပင္ နာရီမ်က္ႏွာျပင္ ေလးဖက္ကုိ ဖယ္ရွားမွာျဖစ္ကာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းေတြကုိ အစိတ္အပုိင္းအခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပရိုဂ်က္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ဟာ ၿပီးခဲ့ႏွစ္က ေပါင္ ၂၉ သန္း (ယူရုိ၃၁.၉ သန္၊ ေဒၚလာသန္း ၃၇.၇ ) ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က နာရီစင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေခါင္းေလာင္းထုိးျခင္း မျပဳဘဲ ၿငိမ္သက္ခဲ့ဖူးသလုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္တင္ေဆးသုတ္ျခင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေခါင္းေလာင္းထုိးျခင္း မျပဳဘဲ ၿငိမ္သက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Big Ben နာရီႀကီးရဲ႕ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕

  • Big Ben နာရီႀကီးဟာ အက်ယ္ စတုရန္း ၁၂ မီတာ၊ အျမင့္ ၉၅ မီတာရွိပါတယ္။
  • ၎ဟာ အျမင့္ ၂ မီတာ၊ အခ်င္း ၂.၇၅ မီတာရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ဟာ ၁၃.၇ တန္ရွိ။
  • မ်က္ႏွာျပင္ ေလးခုရွိကာ အခ်င္း ၇ မီတာရွိၿပီး မိနစ္လက္တံအရွည္ ၄.၂၄ မီတာႏွင့္ နာရီလက္တံက ၂.၇၅ မီတာ အရွည္ရွိ။
  • Big Ben နာရီကုိ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္မွာ Denk ဆုိသူက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့။
  • ညအခ်ိန္မွာ နာရီေမွ်ာ္စင္မွ မီးေရာင္က ပါလီမန္က်င္းပေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပ။

Ref; AFP,  Xinhua