မြန္ျပည္နယ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးေလာင္စာအျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု ၇၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္က ထင္းႏွင့္သစ္သား အသံုးျပဳေန

.

မြန္၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၃ ။         ။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က မီးဖိုေခ်ာင္သံုးအတြက္ ထင္းႏွင့္ သစ္သားကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုနစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရျပီး အမ်ားစုမွာ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းအေဟာင္းမ်ားမွ ရရိွေသာသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထင္းသံုးစြဲမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း သစ္ေတာကို မထိခိုက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

“ထင္းသံုးစြဲမႈပမာဏမ်ားေပမယ့္ သစ္ေတာကို မထိခိုက္ပါဘူး။ မြန္ျပည္နယ္မွာက တစ္ျပည္နယ္လံုး အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းေတြ ရွိတယ္။ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းအို စိုက္ခင္းေဟာင္းေတြကေနၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားေတြကို ထင္းအျဖစ္နဲ႔ သံုးၾကတယ္” ဟု ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၇၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု သံုးသိန္းေက်ာ္က အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းႏွင့္ သစ္သားကို အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရာ္ဘာထင္းအျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္ပင္ေဟာင္းႏွင့္ သစ္ကိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းနီးပါးရွိသည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးအတြက္ ထင္းတန္ေပါင္း ၁သန္း  အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြက္ ထင္းအသံုးျပဳမႈမွာ လူတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ၀.၅ တန္ ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ထင္းသံုးစြဲမႈပမာဏမ်ားျခင္းက သစ္ေတာကို အနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (MATA) ၏ မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

“ ဒီႏႈန္းအတုိင္းသာဆက္သြားေနရင္ေတာ့ သစ္ေတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနည္းနဲ႔အမ်ားထိခိုက္မႈရွိမယ္လို႔ ယူဆတယ္” ဟု မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

၎အျပင္မြန္ျပည္နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစိုးႏိုင္ကလည္း ထင္းအသံုးျပဳမႈက သစ္ေတာကို အထိုက္အေလွ်ာက္ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေတာထဲက သစ္၀ါးသံုးစြဲမႈေတြေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္” ဟု ပည္နယ္ဦးစီးမွဴးဦးစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ထင္းႏွင့္သစ္သားကို သထံု၊ ဘီးလင္းႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ အသံုးျပဳမႈထက္ ၄ဆ ေက်ာ္ ပိုမ်ားသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြက္ ထင္းကိုသာ အသံုးျပဳေနရသည္ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေျဗာင္းေက်းရြာမွ တႏိုင္တစ္ပိုင္ ထင္းခုတ္ယူသံုးစြဲသူ ေစာေ၀ဠဳ က ေျပာသည္။

“သစ္ပင္ေတြက ေနာက္ပုိ္င္းရွားပါးလာၿပီေလ။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြမွာ သြားခုတ္ေနရတာ အရမ္းေ၀းတယ္ဗ်။ အကုိင္းေျခာက္ေတြကုိ အိမ္အတြက္ သုံးစြဲဖုိ႔ရသလုိိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္အပင္ေတြကုိ ခုတ္တာလည္းရွိတယ္” ဟု ေစာေ၀ဠဳက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမထိခိုက္မႈမရွိပါက မီးဖိုေခ်ာင္သံုးအတြက္ ထင္းကို တႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထို႔သို႔ ထင္းသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထင္းအကုန္အက်သက္သာသည့္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀လွ်က္ ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစ္တြင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕သစ္ေတာရွိသည့္ေနရာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရသည့္ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပးျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎အျပင္ ထင္းဖူလံုမႈရွိေစရန္ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ေနအိမ္ၿခံ၀င္းမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ မီးေသြး/ေလာင္စာေတာင့္၊ ဓာတ္ေငြ႕ စသည္တို႔ကိုလည္း သံုးစြဲၾကသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းႏွင့္ သစ္သားကို ၆၉.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳၾကျပီး မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္မူ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ ထင္းႏွင့္သစ္သားကို ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအသံုးျပဳၿပီး မီးေသြးကို ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳသည္။