ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လာမည္

.

ၾသဂုတ္ ၉ ။               ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ရွိေနေၾကာင္း ဗာတီကန္မွ လာေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းခရီးစဥ္သာ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာမည္ဆိုပါက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္သည့္ ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါး   ျဖစ္လာရန္ ရွိေနသည္။

ထင္ရွားသည့္ အာရွ ကက္သလစ္ သတင္းဌာနတစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုထဲတြင္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါခရီးစဥ္မွာ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလးရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ျပထားသည့္ ကက္သလစ္ အသုိင္းအ၀ုိင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကား၍  ယင္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကို လာမည့္လတြင္ တရား၀င္ ေၾကညာလာဖြယ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ပါ သြားေရာက္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဗာတီကန္တို႔အၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူေၾကညာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။