ကရင္ရိုးရာ ၀ါေခါင္လခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕(လက္ခ်ည္)မဂၤလာပြဲ

.

ကရင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲကုိ နွစ္စဥ္၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ရုိးရာမပ်က္က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ထိုကဲ႔သို႔က်င္းပရာတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အျမတ္တႏိုး ထိန္းသိမ္းေသာ ရိုးရာဓေလ့အနက္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာျပဳ လုပ္ျခင္း တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကရင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရုိးရာဓေလ့အရ လက္ခ်ည္ျခင္း သုံးမ်ဳိးရွိကာ ထိမ္းျမားမဂၤလာလက္ခ်ည္ျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ေသဆုံးၿပီးသည့္အခါ လိပ္ျပာေခၚ လက္ခ်ည္ျခင္းနွင့္ ၀ါေခါင္လလက္ခ်ည္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး လက္ခ်ည္ျခင္းသုံးမ်ဳိးကုိ က်င္းပရာတြင္ အခ်ိန္အခါမတူၾကေပ။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ စုေပါင္းေနထိုင္ျခင္း၊ စုေပါင္း၍လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကို စုေပါင္း၍ တြန္းလွန္ကာကြယ္ေလ့ရွိသလို ဝါေခါင္လေရာက္လ်ွင္ကရင္လူမ်ိဳး အိမ္ေထာင္စု တိုင္း  ဝတၱရားမပ်က္ လက္ခ်ည္ၾကေလသည္။ ဝါေခါင္လတြင္ တစ္ရြာလံုး တစ္နယ္လံုးစုေပါင္း၍ လက္ခ်ည္ျခင္း ျဖစ္ရာ ဝါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲဟူ၍ ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကသည္။

ဝါေခါင္လေရာက္လွ်င္ ကြဲကြာေနေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုေတြ႕သည့္အခါ ခ်ည္ျဖဴျဖင့္ ရစ္ပတ္ ခ်ည္ေနွာင္၍ အမွတ္အသားျဖစ္ေရး၊ မိသားစုမ်ားျပန္လည္စုစည္းေရး၊ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းမႈ ခိုင္ၿမဲေစေရး၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လူႀကီးသူမမ်ားက ဆိုဆံုးမစကားျပဳႏိုင္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္၍ စုေပါင္းကာလက္ခ်ည္ပြဲမဂၤလာကို ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ေတာင္ယာႏွင့္လယ္ယာကို အဓိကထား၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မိုးဦးက်ခ်ိန္တြင္ ေတာင္ယာႏွင့္လယ္လုပ္ငန္းကို သူသူငါငါလံုးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အိမ္ေထာင္စု တစ္စုႏွင့္တစ္စု၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။ လယ္မ်ားကို ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္ ယခုလိုဝါေခါင္လတြင္ ေခတၱအားလပ္ၾက၍ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုေပါင္းမဂၤလာလက္ခ်ည္ျခင္းကို ဝါေခါင္လတြင္ ေရြးခ်ယ္၍ က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရွးကရင္အဘုိးအဘြားမ်ား၏ ယူဆခ်က္အရ မေကာင္းဆုိး၀ါးမ်ား၏လိပ္ျပာကုိ ေမာင္းထုတ္ ၿပီး မိမိတုိ႔ခႏၶာကုိယ္တြင္ရွိေသာ ေကာင္းေသာလိပ္ျပာကုိ မလြင့္ေအာင္ ခ်ည္ျဖဴျဖင့္ လက္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ဆံျဖဴ၊ ခါးကုန္းသည္အထိ ကုိယ္နွင့္မကြာေအာင္ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ပစၥည္း ခုနွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ငွက္ေပ်ာ္သီး၊ ေကာက္ညွင္းထုပ္၊ ထမင္းဆုပ္၊ နုတ္ ပန္းညိဳ၊ ခ်ည္ျဖဴ၊ ေရ၊ ၾကံပုိင္း စသည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားအလုိက္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အား စုေပါင္းညီညာစြာ ေနထုိင္ေစလုိသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားရွိေနၿပီး ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္ မြန္ျမတ္သန္႔ရွင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေကာင္းကုိ ထိန္းသိန္းၾကသည့္ပြဲတစ္ရပ္ လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ကရင္ရုိးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပရာတြင္ ေရွးဦးစြာကရင္ရုိးရာ ၀ါေခါင္လခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာ ျဖစ္ေပၚလာပုံစာတမ္းကုိ ပုိးကရင္ဘာသာ၊ စေကာကရင္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိး သမီးမ်ားက ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ကရင္ရုိးရာ ၀ါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္သည့္ ပြဲေတာ္အၾကီးအကဲ နွင့္ အရန္နွစ္ဦး၊ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ေပးမည့္ အဘုိးအဘြား ခုနွစ္ဦးစီတုိ႔က ေျမးငယ္မ်ားကုိ ျခံရံကာ လက္ခ်ည္ခံရသူသည္ မိမိေခါင္းေပၚသို႔ လက္ခ်ည္ေပးသူ၏ဆုေတာင္းစကားကို ဦးထိပ္ပန္သည့္ သေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစၿပီး လက္ဖဝါးျဖင့္ခံယူကာ ဆန္ေကာေပၚတြင္ ျပန္ခ်ထားေလသည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ည္ေပးၿပီး ေနာက္တြင္  လက္ခ်ည္ပြဲအတြက္စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ခ်ည္မဂၤလာ  ေကာက္ညွင္းထုပ္ကို တေပ်ာ္တပါး စားေသာက္ကာ ဝါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲ ျပီးေျမာက္သြားေလသည္။

ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲကုိ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ေရာက္တုိင္း ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ စုစုစည္း စည္း စုေပါင္ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာကုိ အစဥ္အလာမပ်က္ နွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ရုိးရာဓေလ့ေကာင္းတစ္ခုကို အျမတ္ တနုိး ထိန္းသိမ္းရာေရာက္သျဖင့္ မိမိနုိင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုိးရာဓေလ့ကုိ ကာကြယ္ရာေရာက္သည့္အျပင္ ေရွးရုိးရာအစဥ္အလာမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတတ္ေစလာမည္မွာ အမွန္မလြဲျဖစ္ေပ သည္။