၂၀၁၇ တတိယသုံးလပတ္အတြင္း ေဒၚလာ ၈.၇ ဘီလီယံ အျမတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း Apple ေၾကညာ

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

Apple ကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္အတြက္ အျမတ္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၈.၇ ဘီလီယံ ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၆ ရဲ႕ အလားတူကာလထက္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးထိ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ၎တုိ႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရလဒ္ေတြကုိ အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့တန္ဖုိးအရွိဆုံး နည္းပညာ ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းဟာ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာတာက အခုလုိအားေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

တနလၤာေန႔က ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ တတိယသုံးလပတ္အတြင္း ကယ္လီဖုိးနီးယား အေျခစုိက္ကုမၸဏီဟာ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ေဒၚလာ ၁.၆၇ အသားတင္ဝင္ေငြရရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇူလုိင္လအၾကား စုစုေပါင္း ၇.၇၉ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိခဲ့ခ်ိန္က ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ေဒၚလာ ၁.၄၂ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတတိယသုံးလပတ္မွာ Apple ရဲ႕ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၅.၄ ဘီလီယံရွိၿပီး ဒါဟာ ၂၀၁၆ တုန္းက အလားတူကာလမွာ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၂.၃ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ခ်ိန္ကထက္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာပါတယ္။

ဝင္ေငြအမ်ားစုဟာ iPhone ေရာင္းခ်ရာမွ ဝင္လာတာျဖစ္ၿပီး ေမလႏွင့္ ဇြန္လအၾကား အလုံးေရ ၄၁ သန္း ေရာင္းခ်ရာမွာ ေဒၚလာ ၂၄.၈ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ကုမၸဏီရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ content ႏွင့္ Apple Pay app အပါအဝင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိတဲ့ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၇.၂၆ ဘီလီယံထိျဖစ္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ရဲ႕ တတိယသုံးလပတ္တုန္းက ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၅.၉၇ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တာထက္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ခုန္တက္ေၾကာင္း ျပသေနပါတယ္။

Apple ဟာ လက္ရွိ ေငြသားျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၆၁.၅ ဘီလီယံ ရွိၿပီး ၎ရဲ႕ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပင္ပက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏာန္းဟာ ေမလကုန္က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေဒၚလာ ၂၅၆ ဘီလီယံထက္ ၁၃ ရာခုိင္နႈန္းထိ ျမင့္မားေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

(EFE_EPA)

Tags: