လယ္ယာေျမေတြ ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈေတြကုိ ဘယ္လို ကုစားႏုိင္မလဲ (အပုိင္း ၂)

.

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

အဲေတာ့ ၂၀၁၅ မွာက ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြက ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္လာတယ္။ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ဒီပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြက ကုစားတာ သက္သာလာတဲ့အေျခအေနေတြ ရွိရဲ႕လား။

ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္တုိင္း ထုတ္ျပန္တိုင္းမွာ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အဲဒီဥပေဒကေနၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဦးစီးအဖြဲ႔ေတြကေနၿပီးေတာ့ နည္းဥပေဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ျပဌာန္းရမယ္ ျပဳစုရမယ္ဆုိတဲ့အပိုင္းေတြ ထုတ္ျပန္ရမယ္ဆုိတဲ့ အပုိင္းေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ နည္းဥေဒေတြ မထြက္လာခင္အခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကေနမွ အသက္မဝင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ အေကာင္အထည္မေပၚဘူးဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ အယူအဆတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ေနရတယ္။

အခုလက္ရွိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္မွာ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား ျမင့္တင္ေရးဆုိတဲ့ ဥပေဒမွာလည္းပဲ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ နည္းဥပေဒေတြ ထြက္လာတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာသေလာက္ေတာ့ မေတြ႔ရေသးဘူးေပါ့။ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အဲလုိ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနလို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြက ေနမွာမဟုတ္ဘူးေလ ျဖစ္လာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီဟာကုိ ဘယ္လုိမ်ိဳး ကုစားရမလဲဆုိတဲ့အပုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီထြက္ေပါက္ကုိ လုိက္ၿပီးေတာ့ ရွာဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီထြက္ေပါက္ကို လိုက္ရွာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီဥပေဒထဲမွာပဲ ပုဒ္မ ၂၉ မွာဆုိရင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အပိုင္းပါလာတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာၿပီဆုိလို႔ရွိရင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြနဲ႔အညီ ကုစားေပးႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားေတြ႔ရတယ္။ နည္းဥပေဒ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးေပမယ့္လို႔လည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ကုစားေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္ဆုိတာကို သြားေတြ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

ကိုေစာေက်ာ္မင္းေျပာသြားတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြလို႔ သံုးႏႈန္းသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ ဒီမွာပတ္သက္ေနတဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဘယ္လုိဝန္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္မလဲ။ သူတုိ႔က ဘယ္လုိအျပည့္အဝကုိ ဒီဥပေဒကုိ အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ ကာကြယ္ေပးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါသလဲ။

ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဟုတ္ကဲ့ပါ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနဆုိတဲ့ေနရာမွာေတာ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ အဓိကေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုက တျခားဘာရွိမလဲဆုိရင္ ဒီလုိမ်ိဳး ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီဆုိခဲ့လို႔ရွိရင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးဆုိတာကလည္း သက္ဆုိင္တဲ့ ဝန္ႀကီးတစ္ရပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးတင္လားဆုိရင္ မဟုတ္ျပန္ဘူး ေနာက္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရတဲ့ ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဒါလည္း ကုစားရမွာပဲ။ ဒါဆုိရင္ က်န္းမာေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အပိုင္းေတြမွာလည္းပဲ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔အညီ လုိက္ၿပီးေတာ့ ကုစားေပးဖို႔ လုိအပ္တယ္ဆိုတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားေတြ႔ရတယ္။

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

အဲဒီ အေျခအေနေတြေရာ သူတုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လုိျမင္လဲ လက္ရွိအေျခအေနမွာ .......

ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဘယ္လုိေျပာရမလဲဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနလုိဟာမ်ိဳး အဲလိုမ်ိဳး ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဒီ ေရေဘးသင့္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ လိုက္လံ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈအေနအထားေတြေတာ့ ဒါ လက္ရွိအေနအထားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လက္ရွိအေနအထာမွား ေတြ႔လာရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက လုိအပ္ခ်က္ေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိတဲ့အေနအထားမွာ အလံုးစံု ျပည့္စံုေအာင္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကေတာ့ ဒါ လုိအပ္ေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲလုိမ်ိဳး လုိအပ္တာေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖည့္ဆည္းသြားႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဒီလုိမ်ိဳး ဝန္ႀကီးဌာနေတြက CSO ေတြ CPO ေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NGO ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိ္လို႔ရွိရင္လည္း ပုိၿပီးေတာ့ အားေကာင္းမယ့္ အေနအထားျဖစ္လာမယ္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက အဓိက မရွိတဲ့ျပႆနာက ဘာလဲဆုိရင္ သုေတသနဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကုိလည္းပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္ၿပီးေတာ့ သုေတသနပုိင္းဆုိင္ရာေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ေရရွည္ကာလမွာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ကာလတစ္ခုကုိ ေရာက္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္။

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

ဆုိေတာ့ အစုိးရက သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿပီးေတာ့ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿပီးေတာ့ အကိုတို႔လုိ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢတို႔ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမွာဆုိုရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ စသည္ျဖင့္ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ေရာ သူတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္တဲ့ဟာက ပုိၿပီးေတာ့ထိေရာက္လား၊ အကို ဘယ္လိုျမင္လဲ အကုိတုိ႔ဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ ဒီလုိမ်ိဳး ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ဖုိ႔တုိ႔ ျမင့္တင္ဖုိ႔တုိ႔ ဒီလုိပ်က္စီး႐ႈံးမႈကေန ကာကြယ္ဖုိ႔တုိ႔ အတူတူ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့ဟာေတြေရာ ထိေရာက္တဲ့ဟာေတြလို႔ ျမင္လား။ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြ ရွိေနတုန္းလဲ။

ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တဲ့အပုိင္းကေတာ့ ဥပေဒျပဌာန္းလုိက္တယ္ဆုိရင္ အခု ဒီဥပေဒကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ေတာင္သူလယ္သမားကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ုိဳးစီးပြား ျမင့္တင္ေရးဥပေဒကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာကုိက ဒါက ပါၿပီးသားပဲ။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမ်ားနဲ႔ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ဆုိတာ ဒါက ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာကုိက ထည့္ထားၿပီးသား။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒါက အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ေပၚလစီေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျပည္သူကုိ ၾကည့္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္တုန္းက အေျခအေနေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဓိကအားျဖင့္ ယႏၱရားပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြက်ေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြလည္း ျဖစ္လာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆုိောတ့ ေပၚလစီပိုင္းဆုိင္ရာေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ အမ်ားႀကီး မ်က္ႏွာမူလာၿပီ သို႔ေသာ္လည္း ယႏၱရားပိုင္းဆုိင္ရာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔အတြက္ကလည္း အစုိးရအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ကလည္း ဒါ ႀကိဳးစားရမယ့္အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

အကုိေဆြးေႏြးသြားတာက ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းမွာလည္း ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိရွိ လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ ဆရာဦးေအးျမင့္ကုိလည္း ေမးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးေနတဲ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိး၇က ေရရွည္စီမံကိန္းေတြထားၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ကာကြယ္သင့္လဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျပာထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ အစုိးရမွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာဦးေအးျမင့္အေနနဲ႔ေရာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းက ဘယ္ေလာက္ထိအေရးပါလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ဥပေဒအရေရာ အရပ္ဖက္နဲ႔ အစုိးရ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္းေတြမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ေကာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံမႈအေပၚမွာေရာ ဘယ္လုိအႀကံေပးခ်င္လဲဗ်။

ဦးေအးျမင့္

(ေရအရင္းအျမစ္ အင္ဂ်င္နီယာ)

ခုနက ကုိေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခ်င္တာေလး တစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း အဖက္ဖက္ကအားနည္းေတာ့ ခုနက ၂၀၁၅ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႀကံဳဖူးေအာင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးေပါ့ေနာ္ မေန႔တေန႔ကဆုိရင္လည္း ေရႀကီးတာေတြေပါ့။ ဒီေန႔ပဲ အင္ဂ်င္နီယာ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါေသးတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးတယ္ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔ ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ ေခါငး္စဥ္ကလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအတုိင္းအတာ ဟုတ္ၿပီ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအတုိင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ထိျဖစ္လဲဆုိတာကို ဘယ္သူေတြသိၾကလဲ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ျဖစ္ေနတုန္းေတာ့ လူေတြက ေတြးပူးေနၾကတာေပါ့ေနာ္။ ဒီဟာကိုပဲ အာ႐ံုစုိက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ တုန္းကလည္း ဒါကိုပဲ အာ႐ံုစုိက္ၿပီးေတာ့ မဲၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတာလည္း ပါတာေပါ့ေနာ္။

ဒါကေတာ့ အပစ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဟုတ္ၿပီ ၂၀၁၅ ပဲ ေျပာၾကပါစုိ႔။ ၂၀၁၅ မွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ NGO ေတြ INGO ေတြ ရွိမယ္။ အစိုးရ လူကယ္ျပန္ေတြရွိမယ္ ဒီအဖြဲ႔ေတြက လုပ္ေကာင္းေတာ့လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ မလုပ္ရင္လည္း လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပ်က္စီးမႈအတုိင္းအတာ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လယ္ေတြ သိန္းနဲ႔သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ျမႇဳပ္သြားတယ္ သီးႏွံ႔ေတြဘယ္ေလာက္ပ်က္သြားလဲ ပ်က္သြားတဲ့အတိုင္းအဆ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအရ ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ႈံးသြားတယ္ ဘယ္ေလာက္ထိ ထိခုိက္သြားတယ္ ဒီဧရိယာ ဧရိယာဆုိတဲ့ေနရာမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္းတင္မဟုတ္ဘူး ေအာက္ထိဆင္းလာတဲ့ ဧရာဝတီတစ္ေလွ်ာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ကုိ ဒီလုိျဖစ္လာတဲ့ အဲလုိဆံုးရႈံးမႈ ေငြေၾကးတန္ဖုိးနဲ႔ က်ပ္သန္းေပါင္း အခုေတာ့ သန္းေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဘီလ်ံေခတ္ ျဖစ္သြားၿပီ အဲေတာ့ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ လယ္ယာေျမေတြ သီးႏွံေတြ ဆံုး႐ႈံးတယ္။ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးက ဘယ္ေလာက္ထိ ထိခုိက္သြားတယ္ဆုိတာ အတိုင္းအဆ ပမာဏကို ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ျပေတာ့မွ အဲလိုျပႏုိင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမယ့္ ပလန္ေတြ လုပ္မယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြက အဲေတာ့မွ သူတုိ႔က မ်က္လံုးပ်ဴးသြားမယ္ ဒါႀကီးက နည္းတဲ့အတုိင္းအဆ မဟုတ္ပါလားဆုိတာ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေနာ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ လုပ္တဲ့ဟာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိတဲ့ဟာလည္ းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေလးေတြက လုပ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ဟာေပါ့။ အဲေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔က ဆရာတုိ႔ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာမွာ ေရတုိေရရွည္ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြ ပါတာေပါ့ေနာ္။ ေရတုိကေတာ့ ခုနက ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆည္ေျမာင္းဌာနဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့တဲ့ဟာေတြကုိ ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ဒါက ေရတုိေပါ့။ ၿပီးသြားၿပီ ဒါက လုပ္ခဲ့ၿပီးသြားၿပီ ေရရွည္အေနနဲ႔ ေနာင္ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္  ကၽြန္ေတာ္က ေရသမားဆုိေတာ့ ေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ေပါ့ အခုဆုိလို႔ရွိရင္ စုိးရိမ္ရတဲ့အေနအထားေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟုိဘက္ေခတ္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တမံႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဆုိတဲ့ အဖြဲ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကလည္း တတ္ႏုိင္သေရြ႕ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာေတာ့ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ၾကာပီ ဖြဲ႔ခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ ၂ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီေပါ့ေနာ္။ တမံေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ရမႈအေနအထားကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဂရုစုိက္ရတယ္။ အဲဒါေတြ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပ်က္စီးမႈက အတုိင္းအဆ ေျပာလို႔ေတာင္မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာလုပ္ဖို႔လုိတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ေနတာဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိလည္း အားမရဘူးေပါ့ေနာ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာဝင္ပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္းဆုိရင္လည္း အထူးသျဖင့္ ပဲခူးအေနာက္ျခမ္းေတြမွာဆုိ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ဆည္ေတြကုိ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ အလားတူပဲ မႏၱေလးဘက္ေတြမွာလည္း လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။

အဲလိုလုပ္ေနတဲ့အပိုင္းမွာ ခုနကလို ၂၀၁၅ တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တု႔ိတစ္သက္လံုးမွာ တစ္ခါမွမႀကံဳဖူးတဲ့ တမံႀကီးကုိ ေရေက်ာ္တဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈက ျဖစ္ေနမွာဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆည္ေတြေဆာက္ထားတာလည္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အႀကီးအေသးေပါ့ေနာ္။ အႀကီးေတြက မ်ားပါတယ္။ ဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ အစုိးရအဖြဲ႔ေတြ ဌာနေတြေပါ့...........

ကုိေအာင္သူရ

မဇိၩမမီဒီယာ

ဆရာကုိ ကၽြန္ေတာ္ စကားေလးတစ္ခုေလာက္ ျဖတ္ေမးခ်င္လို႔ ဒီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ အရင္ကေပါ့ ဆရာတုိ႔ကလည္း ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ အေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့တယ္ေပါ့နာ္။ အရင္ေခတ္လို႔ပဲ ဆုိၾကပါစုိ႔ ဆည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆရာကလည္း လက္ရွိအစုိး၇လက္ထက္ကေနၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့အပုိင္းေပါ့ေနာ္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြကုိ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာလာတယ္။ ဆုိေတာ့ ဟုိအရင္တုန္းက ဆည္ေတြ တာတမံေတြ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လုိဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာလဲ။ ဆုိေတာ့ ရာသီဥတုသက္ေရာက္မႈအေပၚမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ခဲ့တာေတြရွိလား။ ဆရာဘယ္လုိျမင္လဲ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းကုိေရာ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ဆည္ေတြအေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာဘယ္လိုျမင္လဲ အဲဒါေလး ေျပာေပးပါဦး။

ဦးေအးျမင့္ (ေရအရင္းအျမစ္ အင္ဂ်င္နီယာ)

ကၽြန္ေတ္ာတုို႔က အထူးသျဖင့္ေတာ့ အားလံုးလည္းသိၾကပါတယ္ ဆည္ေတြေဆာက္ၿပီဆုိရင္ ေရေလွာင္ဖုိ႔ေဆာက္တယ္။ ေရဘယ္ေလာက္ေလွာင္ႏုိင္မလဲ။ ေလွာင္မယ့္ေနရာမရွိရင္ ေရက ဝင္လာမယ့္ ေလွာင္ႏုိင္မယ့္အားမျပရင္ မေက်ာ္သြားဘူး။ ဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တြက္ရတာေပါ့။ အဲေတာ့ တြက္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔က ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတာနဲ႔ပဲ တြက္ခ်က္တယ္။ အဲေတာ့ အခ်က္အလက္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အထူးသျဖင့္ေတာ့ မိုးေရခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ ရြာတဲ့မိုးေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ တြက္ၾကတာ။ ႏွစ္တစ္ရာမွာ ေရဘယ္ေလာက္ေက်ာ္မလဲ ႏွစ္တစ္ေထာင္မွာ ေရဘယ္ေလာက္ေက်ာ္မလဲ ႏွစ္တစ္ေသာင္းမွာ ေရဘယ္ေလာက္ေက်ာ္မလဲ သာမန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လံုၿခံဳဖုိ႔အတြက္ တြက္တာေပါ့ေနာ္။

တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြဲလုပ္ေနတဲ့ နယ္သာလန္အဖြဲ႔ေတြမွာဆုိ၇င္ တာေတြ ေရမေက်ာ္ေအာင္လုိ႔ ႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္   ေလာက္ထိ ေက်ာ္မယ့္ဟာကုိပဲ စဥ္းစားတယ္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ေက်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားတယ္ အပုိင္းေတြ ဒါက ေခတ္မွီတဲ့ႏုိင္ငံေတြေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ တမံေတြကုိ ႏွစ္ တစ္ေထာင္ေလာက္ထိ တြက္ထားတာရွိပါတယ္။ အဲလိုတြက္ဖို႔အတြက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မိုးေရခ်ိန္ေတြကို အေျခခံရတယ္။ အေျခခံၿပီးေတာ့ ပံုမွန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သီအိုရီေတြရွိတယ္ေလ။ ရွိေတာ့ အဲဒီသီအုိရီေတြအရ လုပ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆည္ေတြတမံေတြမွာေတာ့ ေရေလွာင္ဖို႔အတြက္ တြက္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အရည္အေသြးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြလည္း အဖြဲ႔အစည္းအလုိက္ ရွိပါတယ္။  

အပိုင္း (၁) ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ - http://www.mizzimaburmese.com/article/29713