ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း(၄)

.

ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိ သီးညွပ္အျဖစ္လဲစုိက္ပ်ဳိးတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိေတာ႕သီးသန္႔ေရေပးျခင္း၊   ေျမၾသဇာေကႊၽးျခင္း သီးသန္႔ျပဳလုပ္ရန္ မလုိပဲ ကြမ္းသီးပင္ကုိ ေျမႀသဇာေကႊၽး ၊ေရေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ လုံေလာက္စြာ ရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ငရုပ္ေကာင္းေစ႕ေတြကုိေတာ႕ေႏြရာသီမွာခူးဆြတ္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ငရုပ္ေကာင္းေစ႔တပင္ကုိေတာ႕ ၈ျပည္႔အထိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြမ္းသီးပင္ကေတာ႕ ႏွစ္ရွည္ခံပင္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ထိအသီးမ်ားကုိခူးဆြတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိေတာ႔ အသီးစသီးျပီး  ၅ႏွစ္ ၆ႏွစ္ ၾကာတဲ႔အခါမွာ သီးအားက်လာတဲ႔အတြက္ အပင္ကုိ ကြမ္းသီးပင္ေပၚကေန ျပန္ခ်ျပီး အပင္သစ္ထပ္စုိက္ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အပိုင္း ၁ အား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/29439

အပိုင္း ၂ အား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/29573

အပိုင္း ၃ အား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ - http://www.mizzimaburmese.com/article/29719