အေမရိကန္ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ ၀င္္ေတာ့မွာလား

.

" အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္ရွိ Ford Everest ႏွင့္ Ford Ranger အမ်ဳိးအစား ကားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္" (Photo: Capital Automotive Limited)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မီရွီဂန္ျပည္နယ္၊ ဒီရယ္ဘြန္းတြင္ အေျခစုိက္ေသာသက္တမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) အမ်ားပုိင္ကားကုမၸဏီသည္ မိသားစုသုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးကားမ်ားကုိဖုိ႔ဒ္ (Ford) အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ဇိမ္ခံအဆင့္ျမင့္ ကားမ်ားကုိေတာ့ လင္ကြန္း (Lincoln) အမည္ျဖစ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၁ ဘီလီယံရရွိခဲ့သည္။

ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ဘယ္ေတာ့ အလုံးအရင္းနဲ႔ လာမလဲ

အဆုိပါေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္တြင္း ကားသစ္ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအား လုံးလုံးလ်ားလ်ားတုိးတက္လာသည့္အခါ Ford ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အျပည့္အ၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ford ၏ အာဆီယံဆုိင္ရာဥကၠျဖစ္သူ Mark Kaufman က အေျဖေပးထားသည္။

“ကားသစ္ေစ်းကြက္ကဒီမွာဘယ္ေလာက္အထိတုိးတက္ေနလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ တုိးတက္လာမယ့္ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္၊ ၿပီးေတာ့ Ford ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

ယင္းကုိဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ရွိ Ford ကားအေရာင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Ford ၏ ကားတပ္ဆင္စက္႐ုံ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း မီဒီယာအား အသိေပးအခမ္းအနားတြင္ Mark က မဇၥ်ိမမီဒီယာ၏ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းကုိေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

Mark က ဆက္လက္ၿပီး “လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကားသစ္ေစ်းကြက္က တစ္ႏွစ္ကုိ ၄၀၀၀ ေလာက္ပဲ ေရာင္းခ်ရတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ကုိကားသစ္ ၃ သိန္း (၃၀၀၀၀ ၀ )ေရာင္းခ်ရတယ္”ဟုအာဆီယံ ၂ ႏုိင္ငံ၏ ကားသစ္ေစ်းကြက္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည္။

ကားသစ္ေစ်းကြက္ဟု ဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ တင္သြင္းေသာကားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ ကားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ကားသစ္ေစ်းကြက္အေနႏွင့္ “ျပည္တြင္းမွာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကားသစ္ေတြ ပုိေရာင္းရတယ္၊ သူက ရန္ကုန္လုိင္စင္ရတာနဲ႔ ေစ်းသက္သာတာရယ္ေၾကာင့္ပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌေဒါက္တာစုိးထြန္း လက္တေလာ ျပည္တြင္းကားသစ္ေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိေျပာျပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္အမွတ္တံဆိပ္ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) အပါအ၀င္ နီဆန္း၊ ဆူဇူကီး၊ ေကအုိင္ေအ၊ လီဖန္း၊ ဂရန္းတုိက္ဂါးအစရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္-MIC တြင္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းေျပးလမ္းေပၚက ဖုိ႔ဒ္ (Ford)

ျမန္မာသမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈွ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ က စတင္ကာဖုိ႔ဒ္ (Ford) သည္ ထုိင္းအေျခစုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ RMA Group မွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကားသစ္ ေစ်းကြက္သုိ႔ တရား၀င္ အေစာဆုံး ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

အေရာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးအပုိင္းကုိမူ ျပည္တြင္းထိပ္တန္းလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာကုိကုိႀကီး ပုိင္ဆုိင္သည့္ Capital Diamond Star Group (CDSG) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည့္ Capital Automotive Limited (CAL) က တစ္ဦးတည္း အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔မွတစ္ဆင့္ Capital Automotive Limited (CAL) သည္ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္-MIC သုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့ရာ MIC က လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကုိ Capital Motors Limited အမည္ျဖစ္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္တြင္ ကနဦးအဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းတန္ ကားတပ္ဆင္စက္႐ုံကုိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ ယင္းတပ္ဆင္စက္႐ုံမွ Ford Everest ႏွင့္ Ford Ranger ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္း ၈၅ ဦးခန္႔ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာဖုိ႔ဒ္ (Ford) အေနႏွင့္ ျမန္မာ့ကားလမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ လမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။

ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းဖုိ႔ဒ္ (Ford) မိသားစုသုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးကားမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ရာေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ၄ ႏွစ္အတြင္းဖုိ႔ဒ္ (Ford) ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကုိဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာယင္းသည္ စီးပြားေရးေပါင္းစပ္မႈ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္ဟု အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကုိဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရသည္ဟု ျပည္တြင္းမိတ္ဘက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Capital Automotive Limited (CAL) ဥကၠဌဦးခင္ထြန္းကဆုိသည္။

“ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ဥပေဒထြက္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ရဲ႕ ကားတပ္ဆင္စက္႐ုံကုိ တည္ေထာင္မလားဆုိၿပီး စဥ္းစားခဲ့ၾက တယ္။ ဒီအတြက္ Ford က အခ်ိန္ ၂ႏွစ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ရၿပီးေတာ့မွ ဒီလုပ္ငန္းကုိ စတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးခင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိသာ အာ႐ုံစုိက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်မႈကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကားအစီးေရ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထိ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ဟု CAL ဥကၠဌဦးခင္ထြန္းက ဆုိသည္။

ဦးခင္ထြန္းက“ဒါေပမယ့္ ေစ်းကြက္က စီးပြားေရးအေပၚ မူတည္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိအက်ေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႕မရဘူး” ဟုဆုိသည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ကားတပ္ဆင္စက္႐ုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Ford Everest ႏွင့္ Ford Ranger အမ်ဳိးအစားကားတစ္စီး၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၄၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္) မွ စတင္သည္။

အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေကာင္းျမင္ထားေသာဖုိ႔ဒ္ (Ford)

ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ၏ အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာဥကၠဌ Mark က ျမန္မာ၏ လက္ရွိတစ္ႏွစ္ကုိကားသစ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ေနရသည့္ ေစ်းကြက္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပထမအဆင့္ေျခလွမ္းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အျခားကားထုတ္လုပ္သူမ်ားပါ ေစ်းကြက္ထဲ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သည္ တုိးတက္လာမည္ဟု အေကာင္းျမင္ေျပာဆုိသည္။

“အဲဒိအခါက်ရင္ သူေတြက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ အဆင့္တက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Mark က ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လအကုန္က စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ-ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ကားတပ္ဆင္စက္႐ုံရွိ လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးကုိထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္စေသာဖုိ႔ဒ္ (Ford) ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ုံတုိ႔မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ဳိးတူ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ မျဖစ္မေန တုိးျမွင့္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။

ျပည္တြင္းမိတ္ဘက္ Capital Automotive Limited (CAL) ဥကၠဌဦးခင္ထြန္းက“ ဘယ္စက္႐ုံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အမွတ္ တံဆိပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူအား (Manual) နဲ႔ ထုတ္ရင္ အစီးေရ ၆၀၀၀ (ေျခာက္ေထာင္) ထက္ မပုိပါဘူး။ ေစ်းကြက္က ၆၀၀၀ ထက္ ပိုလုိအပ္လာမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္မေန Semi-auto (လူတစ္၀က္+စက္တစ္၀က္) ဆုိတဲ့ က႑ကုိ သြားရပါတယ္”ဟု ရွင္းျပသည္။

Semi-Auto ကားစက္႐ုံတစ္ခုလွ်င္ ကားအစီးေရးေပါင္း တစ္ႏွစ္ကုိ သုံးေသာင္းမွ ေလးေသာင္းအထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးခင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဦးခင္ထြန္းက ဆက္လက္ၿပီး “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရေျမသဘာဝအရ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအတြက္ Production အျဖစ္ ထုတ္လုပ္သင့္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာဖုိ႔ဒ္ (Ford) ကုိယ္တုိင္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ စက္ရံုေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိထားသည္။

ရာႏႈန္းျပည့္ တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္

ျပည္ပမွ တင္သြင္းၿပီး အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ကားသစ္ေစ်းကြက္သည္ ျမန္မာ၏ ၂၀၁၀ ေႏွာင္းပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ-ကားတင္သြင္း ျခင္းမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အတူ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ရာ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ျမန္မာျပည္၏ လမ္းမမ်ားကုိ စုိးမိုးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေစ်းကြက္ၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ အခြန္အခႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားက လက္ဆုပ္လက္ကုိင္တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးဘဲ ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစီးေရတစ္သိန္းခြဲခန္႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနရၿပီး ယင္းပမာဏက ကားသစ္ေစ်းကြက္ထက္ အဆေပါင္း ၅၀ ခန္႔ မ်ားျပားေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌေဒါက္တာစုိးထြန္းကမူ “လူေတြ ၀င္ေငြမေကာင္းရင္ ကားသစ္ ၀ယ္မစီးႏုိင္ပါ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ေကာင္းဖုိ႔လုိပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

“လူေတြ ၀င္ေငြ နည္းပါးေသးတယ္” ဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာဆုိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ေမာ္တာကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကိုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ဒဂုံစက္မႈ ဇုန္တြင္ လုပ္သား ၈၅ ဦးျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေနသည္။

ဖုိ႔ဒ္ (Ford) သည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ၎တုိ႔၏ ကားထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ ကုိေခတ္မီွ နည္းပညာႏွင့္ စက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ႏွစ္အလုိက္တုိးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္-MIC ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးစုိးျမင့္ေအာင္ကကုမၸဏီ၏ MIC သို႔ တင္ျပထားေသာ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ မဇၥ်ိမကုိ ေျဖၾကားထားသည္။

“ဖုိ႔ဒ္ (Ford) ရဲ႕ ကားေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီဘက္က Semi-Auto စက္႐ုံဘက္ကုိ တည္ေထာင္ လိမ့္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ အရြယ္အစားပမာဏအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ Fully-Auto (စက္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္သည့္) စက္႐ုံအျဖစ္သို႔ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သြားလိမ့္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုဦးစုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။