ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္သထက္ တန္ၿပီ

.

ျမန္ႏုိင္ေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ (ဓာတ္ပုံ - မင္းမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

(NLD ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ပါက “ဗဟိုဘဏ္ ကို အမွန္တကယ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္)

ဗဟိုဘဏ္၏ ထိပ္ပုိင္းေနရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို NLD အစိုးရက စတင္ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဇူလုိင္လကုန္တြင္ သက္တမ္းေစ့သြားေသာ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာဦးတုိ႔၏ ေနရာကို အစားထုိးမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရ သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ အစားထုိးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထပ္ ဗဟိုဘဏ္  အေျပာင္းအလဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကို လဲလွယ္ျခင္းဟုလည္း ရႈျမင္ၾကသည္။

ဘဏ္ေလာကအတြင္းေတာ့ AGD ဘဏ္တြင္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာလုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးစိုးသိန္းနွင့္ လက္ရွိ ဗဟုိဘဏ္တြင္ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ထားသည့္ ဦးဘုိဘုိငယ္တုိ႔ကို ဒုဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

ရဲရင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္သင့္

ဆန္စပါး၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကို္င္ေနသည့္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကမူ ယခု အေျပာင္းအလဲမွ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က အမ်ားႀကီးေျပာစရာမလုိဘူး၊ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ ထုိင္းတုိ႕၊မေလးရွားတုိ႕မွ ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေလာက္ရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပလာလိမ့္မယ္။ အဲလိုဟာမ်ိဳးလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မ်ိဳးခန္႕အပ္ႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းမယ္” ဟုသူ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ကုိ ေျပာျပသည္။

မည္သူျဖစ္လာမည္ကို အတိအက်မသိေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အစိုးရသစ္က တုိင္းျပည္ေငြေၾကးက႑အတြက္ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည့္သူမ်ားခန္႕အပ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္ လုိလားေနၾကသည္။

“လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ဗဟုိဘဏ္ကုိ ေငြေၾကးမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခုိင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စီးပြားေရး ပုိေကာင္းလာမယ္”ဟု ျပည္တြင္း၌ ကတ္ေငြေၾကးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ Myanmar Payment Union အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္ကေျပာဆုိသည္။

အေဟာင္းရဲ႕ အေျပာင္း

၂၀၁၃ ခုနစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအသစ္ကို ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေဒသတြင္းတြင္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္ခြဲစတင္ဖြင့္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏွုန္းမ်ားကို ႏွုန္းရွင္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ကတ္စနစ္၊ မုိဘုိင္းဘဏ္စနစ္မ်ားကို စတင္ထိေတြ႕ခြင့္ေပးလာျခင္းမ်ားမွာ ဗဟိုဘဏ္၏ အထင္ကရ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

 “ဒါေတြကေတာ့အထင္ကရ အေျပာင္းအလဲေတြပါ။ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိၿပီး ႀကိဳဆုိရမွာပါ။”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ျပည္တြင္းစီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိလားေနၾကသည့္ လုိင္စင္ရ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္အခ်ိဳ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိထားသည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြေၾကးေရာင္းဝယ္ျခင္းျပဳလုပ္မည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေငြေၾကးမူဝါဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Payment Unione ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေထာက္ျပသည္။

 “သီအုိရီအရေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီသက္တမ္းအတြင္း ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးလုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႕ေျပာရမယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အားမရွိတဲ့ ထိန္းေက်ာင္းမႈ

ဥပေဒမ်ား၊မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္တြင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။

“အားမရတာေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေငြေရးေၾကးေရးေပၚလစီေပါ့။ ဒီတုိင္းျပည္မွာ Treasure Bond ေတြ Treasure Billေတြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း နည္းနည္းေလးေႏွာင့္ေႏွးတယ္”ဟု ဗဟုိဘဏ္၏ ရာထူးႀကီးပုိင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘဏ္ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေဒၚလာအပါအဝင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေစ်းကြက္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားတြင္လည္း အားနည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ျပင္ပေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားကုိ အားကုိးေနရေသးသည္။

“ျပင္ပေစ်းကြက္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရင္ သိမ္းသြင္းဖုိ႕လုိတယ္။ အဲဒါေတြကို မလုပ္တတ္မကုိင္တတ္ျဖစ္ေနေတာ့ ျပင္ပေစ်းကြက္ကႀကီးစိုးၿပီး ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္လုိက္ျဖစ္ေနတယ္”ဟု အဆုိပါ သက္တမ္းရင့္ ဘဏ္ပညာရွင္ႀကီးက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ေျပာဆုိသည္။

ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည္ဟုဆုိကာ ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ မုူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းေနေသးသည္ဟုလည္း ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေထာက္ျပသည္။

“ဥပမာ ေျပာရရင္ ျပည္တြင္းေပးေခ်မႈမွာ က်ပ္ေငြသံုးဖုိ႕ ဗဟိုဘဏ္က စည္းမ်ဥ္းထုတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆုိရင္ အဲဒါကို ဗဟိုဘဏ္က ႏွစ္ခါေတာင္ျပန္ထုတ္ထားတာ။ ဒါေပမယ့္ အခုအထိ ေဒၚလာနဲ႕ေကာက္ေနေသးတယ္”ဟု သူက ေျပာျပသည္။

ထုိ္သုိ႕ ေဒၚလာမ်ားျဖင့္အသံုးေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈတြင္က်ယ္ လာၿပီး ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ရျခင္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။

“ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြမလိုက္နာဘူး။အဲဒါကို အေရးမယူတာေတြအခုထိ ေတြ႕ေနရတယ္။အဲလုိျဖစ္တာလည္း တျခားအေၾကာင္းေတာ့ရွိရင္ရွိမွာေပါ့ေလ။ မလုိက္နာဖူးဆုိရင္လည္း အေရးယူရမယ္။အဲလိုလုပ္မွ မူဝါဒေတြက ပိုေအာင္ျမင္ၿပီး တုိးတက္မယ္ ”ဟု ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ျပတ္ျပတ္သားသားဆုိသည္။

ေလာင္းရိပ္လႊတ္မွာလား

ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားတြင္ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္၏ အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္  ဝင္ေရာက္ စြပ္ဖက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။

“ေလာင္းရိပ္က စာရြက္ထဲမွာေတာ့ လြတ္တယ္လုိ႕ေျပာရမွာပဲ။လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေလာင္းရိပ္မလြတ္တာေတြ၊ အေပၚကဝင္စြက္ဖက္တာေတြေတာ့ ေတြ႕ေနရတယ္။ဒါေတြကလည္း သူတုိ႕ဟာ သူတို႕ အေၾကာင္းေတာ့ရွိမွာေပါ့ေလ” ဟု MPU အဖြဲ႕အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိ NLD ပါတီ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မည္ဆုိသည္မွာလည္း အဓိကတစ္ေနရာတြင္ ပါဝင္ေနသည္။

အထူးသျဖင့္  NLD ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ အစိုးရဖြဲႏုိင္ခဲ့ပါက “ဗဟိုဘဏ္ ကို အမွန္တကယ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“အလုိျဖစ္လာၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ေငြေၾကးမူဝါဒကိုပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့”ဟု ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က သူ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

ပုဂၢိဳလ္က ဘဏ္တစ္ခုတြင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူကေတာ့  အခြင့္အာဏာမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္သံုးႏုိင္ခြင့္ကို ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အသံုးခ်ရန္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႕လည္းဆုိင္ေၾကာင္း  ရွင္းျပသည္။

“ဥပေဒက ေပးထားေပမယ့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈလုိတယ္။အခုက ဗဟိုဘဏ္ကိစၥေတြကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးကပဲ ထထေျပာေနရတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အခန္းက႑ေပ်ာက္ေနတယ္။ အားမရတာ အဲဒါေတြပါပဲ” ဟု  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိႀကီးတစ္ဦၤးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူက ေထာက္ျပသည္။

ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဒုဥကၠ႒သစ္

ယခုခန္႕အပ္မည့္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္ေနရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါလာၿပီး အခ်ိဳ႕အေျပာင္း အလဲမ်ားကို ရဲရဲဝင့္ဝင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိလားလ်က္ရွိသည္။

“လူငယ္၊ လူလတ္ေတြ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့လူေတြ ခန္႕ႏုိင္ဖုိ႕လုိမယ္လုိ႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္တယ္။ ဒါမွ ဗဟိုဘဏ္က အစျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သူ၏ ဆႏၵကို ေျပာျပသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္ ဝါရင့္ဘဏ္ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႕အပ္ပါက အစိုးရ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ဟုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။

 “အေတြ႕အႀကံဳမရွိတဲ့ သူဆို နည္းနည္းအခက္အခဲရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕က သီအိုရီပဲရမယ္။ လက္ေတြ႕အားနည္း ႏုိင္တယ္။ သီအုိရီနဲ႔ လက္ေတြ႕ကေတာ့ ကြာတယ္”ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည့္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ရံုမွ်မက ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိပါက ျပည္တြင္းရွိေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမုိထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ ဗဟိုဘဏ္ထိပ္ပုိင္းက လူေတြဆုိတာ တစ္ခ်က္ ေခ်ာင္းဟန္႕လုိက္တာနဲ႕ ေစ်းကြက္က တုန္တုန္သြားတယ္။ ဘာလုိ႕ဆုိ သူက ေစ်းကြက္အေၾကာင္းသိၿပီး တအားကၽြမ္းက်င္ တဲ့သူျဖစ္တာကိုး”ဟု  အဆုိပါ လုပ္ငန္းရွင္ပင္ ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ဗဟိုဘဏ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမ်ားပုိမိုပုိင္ဆုိင္ရန္ လုိလားၾကသည့္ ဆႏၵမွာမူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ပညာရွင္မ်ားအားလံုးၾကားထပ္တူပင္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအေရးႀကီး

ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးအျဖစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဘဏ္ပညာရွင္ကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ထိပ္ပုိင္းတြင္ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားမွာ NLD အစိုးရ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေရးပါပံုကို ေျမြတစ္ေကာင္ႏွင့္  ဥပမာေပးသည္။

“တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ ဗဟိုဘဏ္က ဘာနဲ႕တူလဲဆုိေတာ့ ေျမြေခါင္းလုိေပါ့။ ေျမြေခါင္းက မလႈပ္ရင္ ကိုယ္ကမလႈပ္ဘူး။ အဲေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က လႈပ္လႈပ္ရွားရွားရွိရမယ္။ လႈပ္ရွားရွားရွိႏုိင္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြက သိပ္အေရးႀကီးတယ္”