စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့

.

ဓာတ္ပံု-MOI

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၇  ။            ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၄သိန္းေက်ာ္လာေရာက္ ေထာက္ပံ့သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ေရႀကီးသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အစိုးရဘက္မွ လာေရာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာဆိုသည္။

“ တစ္မိသားစုကို ေငြတစ္ေသာင္းနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ႔ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို လာေပးသြားတာ “ ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာသည္။

ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင့္ ေရသန္႔ဗူးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ေက်းရြာ (၆) ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု (၂၄၁) စုႏွင့္ ဆရာမ ၆ ဦးအတြက္ အစားအစာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၄၇၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္၌ ေရေဘးသင့္သည့္ေက်းရြာမ်ားမွာ နန္ဖာေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု( ၃၆ )စု၊ ေရႊျမင့္မိုရ္ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု(၄၁)စု၊ မွန္ပင္ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၉)စု၊ ကင္ေတာ္ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၇)စု၊ ကခ်င္စုေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု(၁၃)စု၊ ဆင္ေသေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၂၅)စု၊ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု (၂၀၅)စုတို႔အား လာေရာက္ေထာက္ပံ့ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေရေဘးေရွာင္ေနရသည့္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၆၀၀ ခန္႔ မွ ၉၀ ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔မွာလည္း ေနရပ္သို႔ျပန္သြားၾကၿပီဟု ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာသည္။

ေရက်သြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ လူမွဳေရးအခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အိမ္၂၈ လံုး ေရထဲ ေမွ်ာပါကာ အိမ္ေထာင္စု ၉ေထာင္ေက်ာ္ လူဦးေရ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွသိရသည္။