လ်ဴေရွာက္ဘို ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ တရုတ္ဆက္ဆံေရးရုံးေရွ႕ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈ ျပသ

.

ေဟာင္ေကာင္၊ ဇူလုိင္ ၁၄ ။               ။ တရုတ္ႏိုဘယ္ဆုရွင္ လ်ဴေရွာက္ဘို ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ညတြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ တရုတ္ဆက္ဆံေရးရုံးေရွ႕၌  ဒီမိုကေရစီ တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္  ျပည္သူမ်ားက ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈကို ျပသၾကသကဲ့သို႔ တရုတ္အေပၚ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၾကသည္။

လ်ဴေရွာက္ဘို၏ အျဖဴအမည္း ဓာတ္ပုံေရွ႕တြင္ ဂႏၶမာပန္းစည္းမ်ား ခ်ထားၾကၿပီး ဝမ္းနည္းဖြယ္ သီခ်င္းမ်ားကို သီေၾကြးၾကသည္။  တစ္ခ်ိဳ႕က ငိုေၾကြးကာ လ်ဴေရွာက္ဘို၏ အေၾကာင္းကို ဟစ္ေၾကြးၾကသည္။
 
ယင္းေနရာတြင္ ရဲအင္အား ထူထပ္စြာ ခ်ထားၿပီး တစ္ခ်ိန္ကို လူဆယ္ဦးသာ ဝင္ခြင့္ျပဳသည္။ အေနာက္ပိုင္း ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းရွိ တရုတ္ဆက္ဆံေရးရုံးအျပင္ဖက္ ပလက္ေဖာင္းတြင္ လ်ဴေရွာက္ဘိုအတြက္ ဝမ္းနည္းသူ လူတန္းႀကီးျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကင္ဆာခံစားေနရေသာ လ်ဴေရွာက္ဘိုအား ျပည္ပတြင္ ေဆးကုသမႈေပးေရး ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိစဥ္ ၄င္းက ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံေသာ ခ်ီတက္မႈတြင္ အဓိက ေတာင္းဆိုသည္မွာလည္း လ်ဴေရွာက္ဘိုႏွင့္ ဇနီးတို႔အား ျပန္လႊတ္ေရးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္လက္ေအာက္မွ တရုတ္သို႔ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္သို႔ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“လ်ဴေရွာက္ဘိုရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ဟာ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြအတြက္ တရုတ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ လူမဆန္သလို လူအခြင့္အေရးကို နည္းနည္းမွ စဥ္းစားၾကတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခံစားမိေစတယ္။”ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လ်ဴေရွာက္ဘိုသည္ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အသည္းကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္က ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လ်ဴေရွာက္ဘိုသည္ တ႐ုတ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ေဆး႐ုံတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အသည္းကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ကုသမႈခံေနဆဲ တိမ္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကို ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ထားရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္လကမွ် ေဆး႐ုံတင္ထား ကုသေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတစ္ဦးအျဖစ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားလာခဲ့သူ လ်ဴေရွာက္ဘိုအား အာဏာပိုင္မ်ားက ရာဇဝတ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။