သံပရာပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၃)

.

ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ထားတဲ႔ သံပရာကုိင္းေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးၿပီး ၂၈ရက္ အၾကာမွာေတာ့ ကုိင္းျဖတ္ၿပီးစုိက္ပ်ဳိး ႏွိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေျမက်င္းမွာ စတင္စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔ အခါမွာေတာ့ စုိက္က်င္းေတြကုိ အနက္ ၁ေပခြဲ နဲ႔ အက်ယ္၂ ေပပတ္လည္ က်င္းေတြ တူးေျမက်င္ထဲကုိ သစ္ရြက္ျမက္ေျခာက္ စတာေတြထည့္ၿပီး မီးရႈိ႔ေပးရပါမယ္၊ မီးရႈိ႔ေပးၿပီး ၁ပတ္ အၾကာမွာေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာထည့္ၿပီး ေျမႀကီးနဲ႔ ေရာသမေမႊၿပီး စုိက္က်င္းထဲမွာ ၁ ပတ္ခန္႔ နပ္ထားၿပီးမွ အပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ အခါမွာလဲ ေျမကုိ သိပ္ေနေအာင္ မဖိရပါဘူး ေျမကုိ သိပ္ေနေအာင္ဖိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အျမစ္ေတြျပတ္တက္တာေၾကာင္႔လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ႔ အပင္ရဲ႕ ေဘးကေန တုိင္ေထာင္ၿပီး အပင္ကုိ မလႈပ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းတစ္က်င္းနဲ႔ တစ္က်င္း ကုိေတာ့ ၈ေပခန္႔ခြာေပး ၿပီး ႀတိဂံပုံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြမွာ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရေလာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ၃ႏွစ္ေျမာက္မွသာ အသီးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း(၁)အား ၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/28876

အပိုင္း(၂)အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/29005