သံပရာပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၂)

.

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕သားေတြေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာကေတာ့ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဦးေအာင္ေဖရဲ႕ သံပုရာၿခံထဲကုိ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဦးေအာင္ေဖရဲ႕ သံပရာပင္ေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နည္းစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ဆုံး သံပရာပင္ကုိင္းကူးနည္းကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ကုိင္းကူးရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးကုိင္းကေတာ့ ၁ႏွစ္သားရွိတဲ့ကုိင္းျဖစ္ရပါမယ္။ 

ပထမဦးစြာကုိင္းမွာရွိတဲ့ ဆူးတက္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဓားေကြးေလးနဲ႔ အေပၚယံအေခါက္ေတြကုိ တပတ္လည္ရစ္လုိက္ပါ။ ပထမဓားရာနဲ႔ ၁ လက္မခန္႔အကြာမွာ ဓားေကြးေလးနဲ႔ အေပၚယံအေခါက္ေတြတပတ္လည္ကုိရစ္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အထက္ေအာက္ ပတ္လည္ရစ္ထားတဲ႔အေခါက္ေတြကုိ ပလာယာနဲ႔ ရစ္ျပီးခြာေပးရပါမယ္။ အေပၚယံအေခါက္ေတြကုိ စင္ေရာင္ရစ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးရင္ေတာ့ ပတ္လည္ ၄ လက္မခန္႔ရွိတဲ့ ဂုန္နီအိတ္ျဖတ္စထဲကုိ မေစးလြန္း မဖြယ္လြန္းတဲ႔ေျမေဆြးထဲကုိ အျမစ္သန္ေစရန္အတြက္ ဘားပလက္တလုံးကုိအမႈန္႕ႀကိတ္ၿပီး သမေအာင္ေရာစပ္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ေစာေစာကအေခါက္ကုိခြာထားတဲ႔ေနရာကုိ က်ပ္ေအာင္စည္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၁ ႏွစ္သားအထက္ကုိင္းေတြကုိ ကုိင္းကူးျပီးရင္ေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔အခါမွာ 45 ဒီဂရီေစာင္းျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးျပီးထြက္လာတဲ႔ကုိင္းေတြကုိလဲအကုန္မယူပဲ သုံးကုိင္းခန္႕သာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုိင္းကူးျပီး ၁၈ ရက္မွာ အျမစ္ေတြထြက္လာမွာျဖစ္ျပီး ၂၅ ရက္ခန္႕အၾကာမွာေတာ့ ေျမခ်စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။