သံပရာသီးစုိက္ပ်ဳိးနည္းအဆင့္ဆင့္ အပုိင္း (၁)

.

သံပရာပင္ရဲ႕မူရင္းေဒသကေတာ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ သံပရာပင္ကုိေတာ့ အေစ့ကေန တုိက္ရုိက္ခ် စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သလုိ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ျပီးေတာ့လည္း စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ 

ေႏြရာသီမွာေရေလာင္းျခင္း၊ ေရသြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အေစ့ကုိစုိက္တာဟာ အသင္႔ေတာ္ဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမသားထူတဲ့ေျမမ်ဳိးနဲ႔ မုိးနဲေဒသေတြမွာလည္း အေစ႔ကုိသာစုိက္ပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေရေလာင္းေရသြင္းျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ အေစ့ကေနပ်ဳိးေထာင္စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပ်ဳိးေဘာင္၊ ပ်ဳိးေသတၱာေတြမွာ အေစ့ကေန လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရတဲ့ အေစ႔ေတြကုိထုတ္ယူျပီး မ်ဳိးေစ့ခ်ပ်ဳိးထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ဳိးတန္းတစ္တန္းနဲ႔ တစ္တန္းကုိေတာ့ ၃ လက္မျခားၿပီး တေစ႔နဲ႔တေစ့ကုိေတာ့ ၂လက္မခန္႔ျခားထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အပင္ေပါက္ေလးမ်ားက  ၃ လက္မခန္႔ျမင့္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒုတိယပ်ဳိးခင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမွာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွာ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းရႊ႕စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ေအာင္ျမင္ျပီးသားကုိင္းေတြကုိေတာ့ ပ်ဳိးထုတ္ထဲမွာ ၃လ သုိ႔မဟုတ္ ၄လအထိ ပ်ဳိးေထာင္ထားျပီးမွ စုိက္ခင္းကုိေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ခင္းမွာေတာ့ တစ္ပင္ကုိ ၈ေပခန္႔ျခားထားေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႀတိဂံပုံစနစ္နဲ႔စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းျမက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေရသြင္းေပးျခင္း၊ အစုိဓတ္မပ်က္ေအာင္ အပင္ရင္းကုိ ေကာက္ရုိး၊ ျမက္ေျခာက္မ်ားနဲ႔ ဖုံးအုပ္ထားေပးရပါမယ္။ သဘာဝေျမၾသဇာ၊ ဓတ္ေျမၾသဇာတုိ႔ကုိ ၁ ႏွစ္ ၂ၾကိမ္ခန္႔ ေကြ်းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္မ်ားရဲ႕ ပတ္လည္ကုိ ေျမဝိုင္းမ်ားတူးျပီး ေရသြင္းေရေလာင္းျခင္း၊ ကုိင္းသိမ္ကုိင္းေျခာက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း စတာေတြျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။