တတိယေျမာက္ ရင္ေသြးကို အငွားကိုယ္၀န္ျဖင့္ ေမြးဖြားရန္ ကင္မ္ကာဒါရွန္းစီစဥ္

.

ကင္မ္ကာဒါရွန္းႏွင့္ ကန္ေယး၀က္စ္တို႔စံုတြဲသည္ မၾကာမီတြင္ တတိယေျမာက္ရင္ေသြးေလးတစ္ဦး ေမြးဖြားရန္ ၾကံရြယ္ေနၾကေသာ္လည္း ကင္မ္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္လွ်င္ အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္သည္ဆိုေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အရ အငွားကိုယ္၀န္ျဖင့္သာ ေမြးဖြားရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

နာမည္ၾကီး သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ၾကေသာ People မဂၢဇင္း၊ Enews ႏွင့္ TMZ.com တို႔မွ ဗုဒၶဟူးေန႕က တင္ျပခဲ့ ေသာ သတင္းမ်ားအရ ကင္မ္တု႔ိစံုတြဲသည္ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မည့္သူကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၃၀၀၀ ခန္႔ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မည့္သူသည္ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရျပီလားဆိုတာ တိတိက်က်မျဖစ္ေသး ေၾကာင္း သိရသည္။ ကင္မ္ကာဒါရွန္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ထိုကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၃၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကင္မ္သည္ ရက္ပ္အဆိုေတာ္ ကန္ေယး၀က္စ္ႏွင့္အတူ ရင္ေသြးႏွစ္ဦး ထြန္းကားထား ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃က ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ သမီးေလးေနာ့သ္ႏွင့္ ၂၀၁၅က ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သားေလးစိန္႔တို႔ကို ကိုယ္၀န္လြယ္ထားခဲ့စဥ္က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို သူမ၏ "Keeping Up With the Kardashians" ရုပ္သံအစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

မၾကာေသးခင္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ရုပ္သံအစီအစဥ္၏ အပိုင္းတစ္ခုတြင္လည္း ကင္မ္ကာဒါရွန္းသည္ ေနာက္ထပ္ရင္ေသြးေလးကို အငွားကိုယ္၀န္ျဖင့္သာ ေမြးဖြားရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ကင္မ္ကာဒါရွန္းသည္ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့ဂ္တြင္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္က ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ခြဲစိတ္ကုသရမႈမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

Ref: Reuters

Tags: