ျမန္မာကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ဘဏ္စာရင္းအခ်ဳိ႕ ပိတ္ထားသည့္ကိစၥ အခ်ိန္မီ ညိႇႏိႈင္းေပးေနဟု တ႐ုတ္သံ႐ံုးထုတ္ျပန္

.

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ၾကေသာကုန္သည္အခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားအပိတ္ခံရသည့္ကိစၥအား ႏွစ္ႏိုင္ငံသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီညိႇႏိႈင္း   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"လတ္တေလာကာလမ်ား၌ တရုတ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို စံုစမ္းမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေပးပါရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီေတာင္းဆိုထားၿပီး ကုန္သည္အခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ပါသည္" ဟု ဆုိသည္။

ထိုပိတ္ထားေသာ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးမူဝါဒတို႔ကို အေျခခံ၍သက္ဆိုင္ရာ   ျပႆနာကိုေကာင္းမြန္စြာ   ေျဖရွင္းသြားမည္ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ယာယီလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၄ရက္မွ စတင္၍ ယာယီပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ေမွာင္ခုိဂိုဏ္း ၂၇ဂိုဏ္းကို ျဖိဳခြင္းရန္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။