ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔မွ မိုရာမုန္တုိင္းသင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စင္ကာပူၾကက္ေျခနီအသင္း ေဒၚလာတစ္သိန္း ေထာက္ပံ့

.

ဇြန္ ၁၆ ။         ။    ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ မုိရာ ဆိုင္ကလုန္း ဒဏ္ခံ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စင္ကာပူၾကက္ေျခနီအသင္း SRC က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ (စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၃၈,၄၀၇) ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ မိုရာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

" SRG အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းကို ကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္၊ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ ေရကာရြက္ဖ်င္ေတြ၊ သြပ္ျပားေတြ၊ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ႏိုင္ေအာင္လုိ႔ပါ" ဟု ထုတ္ျပန္ပါရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္၊ အမိုးအကာ စသည္တို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းထံသို႔လည္း အကူအညီ ေဒၚလာ ငါးေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း SRC က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။

မုိရာ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းသည္ ေမလ ၂၆ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃ ဒသမ ၃ သန္း ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။