ကနဦးလုပ္ငန္းသစ္ (Start Up)မ်ားအား ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးမည့္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ သုံးရက္ၾကာက်င္းပမည္

.

ဇြန္ ၁၆ ။                ။ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္သူမ်ား (Start Up)လုပ္ငန္းမ်ားအားေစ်းကြက္၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ ပြဲေတာ္ကုိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ယင္းျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲတြင္ ကနဦးစတင္ လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ားအား အပါအ၀င္ ျပခန္းေပါင္း၁၂၀ နီးပါး ပါ၀င္ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

" အခုမွစတဲ့ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားႀကီးရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုိ႔အေနနဲ႔ အစမွ စလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲကုိ မ၀င္ရေသးဘူး။ ေစ်းကြက္၀င္မယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိတယ္။ ဒီမွာပါတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႔ တျခားေငြေရးေၾကးေရဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီကရင္းႏွီးျမွၽပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပပြဲေနရာတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲကာစြန္႕ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္အေနျဖင့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ျပသေနသည့္ YK Collections Myanmar မွ Founder ေဒၚမင္းမင္းျမတ္က" ဒီပြဲကုိဘာျဖစ္လို႔ လာျပရသလဲဆိုရင္ ကၽြန္မရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ အင္ႏိုေဘးတစ္ လုပ္တယ္။ Recycle နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဆုရထားတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဒါကုိဆက္လုပ္ၿပီးေရာင္းေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလည္း သိပ္မသိဘူး။ မိတ္ေဆြေတြက ၀င္ျပသင့္တယ္ဆိုိလို႔ လာျပတာပါ "ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါျပပြဲအတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်မႈမ်ား၊ အခမဲ့သင္တန္းမ်ား၊ ကနဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပခန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကနဦးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ဒီစြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မညံၾကပါဘူး။ တီထြင္လိုစိတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ တကယ္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခုကုိဖန္တီးေပးဖို႕လိုပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းဆိုတာက အစုိးရေရာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသုိက္အ၀န္းေရာ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းတခုကေန လူငယ္ေတြကုိဆြဲေခၚမွ ရပါမယ္" ဟုဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အလားတူျပပြဲတစ္ခုအား ထပ္မံက်င္းပသြားမည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာစြန္႔ ဦးတီထြင္ဖိုရပ္တစ္ရပ္အားလည္းက်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Myanmar Hand in Hand Marketing Service ကုမၸဏီမွ  Managing Director ေဒၚေအးျမတ္ျမတ္သူက" ကနဦးလုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာမွပဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေသးစားနဲ႕ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးမွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကအေသးစားနဲ႕ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပြဲေတြရွိမွလည္း ရြက္ပုန္းသီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေလးေတြက သူတို႔မွာရွိတဲ့ အုိင္ဒီယာေတြ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ အိမ္မက္ေတြကို တင္ျပႏုိင္မယ္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း သူတို႕မွာရွိတဲ့ေငြကုိင္ၿပီး သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မွာပါမယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိလုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြကုိ မွ်ေ၀ႏုိင္မွာပါ " ဟုဆိုသည္။