ေဆာၿမိဳ႕ရိွ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားအား လူမွဳေရးပင္စင္ေပးအပ္

.

ေဆာ ဇြန္ ၁၅ ။           ။ အသက္(၉၀)ႏွင့္အထက္ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားအား၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၊ ေမ ႏွင့္ ဇြန္လမ်ားအတြက္ လူမွဳေရးပင္စင္အား လူမွဳဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ လူမွဳဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လူမွဳေရး ပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔က ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုးလိႈင္ခန္းမတြင္ ေဆာျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းမ်ား ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဆာျမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၂)ရပ္ကြက္တြင္ လူမွဳ ေရးပင္စင္ရွိသည့္ သက္ႀကီးဘိုးဘြား(၁၂)ဦးအား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဦးညီညီညႊန္႔ အမက-၂ ေက် ာင္းအုပ္ဆရာမေဒၚညိဳညိဳေအးႏွင့္ ရပ္ေက်းစာေရးတို႔မွ ဇြန္ ၁၅ ရက္၊  ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ယခုလိုရ႐ွိသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ဝမ္းသာမိေၾကာင္း အဘိုးအေနႏွင့္ ေငြထက္နိုင္ငံေတာ္က အဘိုးတို႔လို သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ အဘိုးတို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဒီထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစ” ဟု အသက္(၉၂)ႏွစ္ရွိ ဦးလွေဖက ေျပာသည္။

ေဆာျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက် းရြာ(၃၆)အုပ္စုမွ သက္ၾကီးဘိုးဘြား(၇၄)ဦးတို႔အား လူမွဳ ေရးပင္စင္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။