ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဇာတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတင္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းဦး က်ပ္သိန္း ၅၀ျဖင့္ အာမခံရ

.

ပုသိမ္၊ ဇြန္ ၅ ။         ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဇာတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတင္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းဦးအား ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ စြဲဆုိထားသည့္အမႈအား က်ပ္သိန္း ၅၀ ခံဝန္ျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ဇြန္လ၅ရက္က အာမခံေပးလိုက္သည္။

"ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ယုံၾကည္ရသူျဖစ္ရမယ္။ တရား႐ုံးမွာလည္း သူတို႔ေပးႏိုင္တ့ဲ ခံဝန္ေပါ့ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူျဖစ္တယ္ ထြက္မေျပးဘူးဆိုရတယ္ေပါ့၊ မိသားစုန႔ဲေနထိုင္သူျဖစ္တယ္ ႐ုံးခ်ိန္းေတြကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္လာမယ္ဆိုၿပီး ခံဝန္ျပဳခ့ဲလို႔ အာမခံေပးခ့ဲတာပါ။ သိန္းငါးဆယ္တန္ ခံဝန္န႔ဲ အာမခံေပးခ့ဲတာပါ”ဟုဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီတြင္ အေျခခံက်သည့္ လူအခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး အာမခံႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္လာႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မမ်ားကို လံုးဝ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ စြဲဆုိခံထားရသည့္ ဦးထြန္းထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးထြန္းထြန္းဦးကို ဇြန္လ ၄ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး ဇြန္လ ၅ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ကာ အာမခံ ရရွိခဲ့သည္။ ၎အမႈအား ဇြန္လ၁၆ရက္တြင္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခ့ဲသည္။

facebook လူမႈကြန္ရက္တြင္ Htun Htun Oo အေကာင့္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိုေအာင္ခန္႔ေဇာ္ပါ ေက်ာင္းသားမ်ား ကျပခဲ့သည့္ ျပဇာတ္ကို Live လႊင့္တင္ခဲ့၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဦးထြန္းထြန္းဦးအား ပုဒ္မ ၃၄(ဃ)အစား ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဇြန္လ၄ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ပုသိမ္ဟိုတယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိုေအာင္ခန္႔ေဇာ္ပါ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပဇာတ္ ကျပခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္မိသားစုဝင္မ်ားကို အသေရပ်က္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ကျပခဲ့သည္ဟု ဆုိၿပီး ထုိျပဇာတ္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတင္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းဦးကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္မ်ဳိးခုိင္က တရားလုိျပဳကာ အမႈဖြင့္ တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။