ဒူးရင္းသီး ရင့္၊ မရင့္ ဘယ္လိုသိမလဲ

.

ဒူးရင္းပင္ေတြကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ေျခာက္ႏွစ္ကေန ရွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အသီးမ်ားစတင္သီးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမ်ားကုိမွည့္တဲ့အထိထားရန္မလုိဘဲ ရင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခူးဆြတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကဲ .. ရင့္၊ မရင္႔ကေတာ႔ ပထမဦးဆုံးအသီးကုိ လက္နဲ႔ေခါက္ၾကည္႔လုိက္ပါ။ ေခါက္လုိက္တဲ႔အခါမွာ အသံက လႈိင္ေခါင္းသံထြက္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တနည္းကေတာ့ အနံ႕ကုိနမ္းၾကည့္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တနည္းကေတာ့ အညႇာကုိၾကည္႔နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထဲကအသား ေကာင္းမေကာင္းကေတာ့ မ်ဳိးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။

ယုိးဒယားဒူးရင္းမ်ဳိးကေတာ့ အသားေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးရင္းသီး အသားေကာင္းမေကာင္းကေတာ့ ေလးေနမယ္ဆုိရင္ အသားပါးၿပီး ေပါ့ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသားထူမွာပဲဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးရင္းပင္ကေတာ့ ႏွစ္ရွည္ခံအပင္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္အထိ သက္တမ္းရွိတဲ့အပင္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။