ဒူးရင္းပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း(၂)

.

ဒူးရင္းပင္ကေတာ့ ေျမၾသဇာထက္သန္တဲ႔ ေျမမ်ဳိးကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရ၀ပ္တဲ႔ဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒူးရင္းပင္ကုိေတာ႔ အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျပီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းနဲ႔လည္း စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာတဲ႔ အခါမွာ အပင္ေပါက္ကေလးမ်ား ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပင္ေပါက္ကေလးမ်ားကုိေတာ့ မုိးဦးက်ကာလမွာ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေစ႔မ်ားကုိ ပ်ဳိးေထာင္တဲ႔အခါမွာေတာ့ အနက္ ၈ လက္မ အက်ယ္ ၈ လက္မရွိတဲ႔ ပ်ဳိးအိတ္ေလးေတြနဲ႔ထည့္ၿပီး ပ်ဳိးေထာင္ထားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ၁ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာတဲ့ အခါမွာေတာ့ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္မ်ားကုိ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းကေတာ့ ၁ ႏွစ္ကုိ အနည္းဆုံး ၂ ၾကိမ္ခန္႔ ေကၽြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မုိးဦးက် တစ္ႀကိမ္နဲ႔ မုိးေႏွာင္းတစ္ႀကိမ္ ေကၽြးေပးရမွာပါ။ အပင္ ပတ္ပတ္လည္ကုိ ေျမဆြၿပီး ေျမၾသဇာကုိ ေကၽြးေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုိးဒယားမ်ဳိးကုိသာ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဗမာမ်ဳိးကေတာ့ အေခါက္ပါးတဲ့ အတြက္ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ရန္ မလြယ္ကူတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေစ့ကုိ စုိက္ျခင္းျဖစ္ေစ ၊ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္စုိက္ျခင္း ျဖစ္ေစ သက္တမ္း ၇ ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္းမွသာ အသီး သီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။