ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

.

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ J.Erdenebat တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး တရုတ္အစုိးရဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ Belt and Road ဖုိရမ္ ျပင္ပမွာ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ လူမႈဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြမႈေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းတို႔ကေနတဆင့္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ မြန္ဂိုလီးယားဆီကေန အေတြ႕အႀကံဳေတြမ်ားစြာ ေလ့လာစရာ ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေျမာက္ျခမ္းေဒသေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆိုင္ရာစြဲခ်က္ထြက္ေပၚမႈ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္တဲ့ မြန္ဂိုလီးယားအေနနဲ႔ ေကာင္စီမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ အေကာင္းျမင္ေကာက္ခ်က္ေတြ ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။

မြန္ဂိုလီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ မြန္ဂိုလီးယားတို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေစေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔တို႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံသားေတြအျပန္အလွန္ ခရီးသြားေရာက္ဖို႔န႔ဲ ခရီးသြားဦးေရ တိုးပြားမႈက အေရးပါပါေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။