တ႐ုတ္သို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရပ္ဆုိင္း ထားဆဲဟုဆို

.

ျပည္တြင္းသုံးစဲြရန္အတြက္သာ ဦးစားေပးရယူျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရပ္ဆုိင္း ထားဆဲဟု ယေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္တြင္းသုံးအတြက္ ရယူသုံးစဲြလ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းသုံးအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပသန္း ၁ဝဝ ႏႈန္းခန္႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရယူသုံးစဲြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအနက္ သက္တမ္းေလးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကမ္းလြန္ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၏ ေရႊပလက္ေဖာင္းေပၚ၌ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က Electrical Technical Room ရွိ Emergency Power Bus Bar-B ေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ Power Loss ျဖစ္ကာ Emergency Shutdown ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပလက္ေဖာင္းမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပို႔လႊတ္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ္လည္း အခ်ိန္မီျပန္လည္ျပဳျပင္စစ္ေဆးခဲ့၍ ျပည္တြင္းသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း ၁ဝဝ ႏႈန္း ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးေပး ပို႔ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ ဧၿပီ ၁၈ရက္မွ စတင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

"တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕တအားနည္းလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လက္သုံးစဲြဖို႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာေတာ့ သန္း ၅ဝ ကေန ၂၅ သန္းသာသုံးစဲြခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမ ၂ ရက္မွာေတာ့ လုိင္းျပန္မရွိေတာ့ တဲ့အတြက္ ဓာတ္ေငြ႕သုံးစဲြမႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရ ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ထုတ္ယူသုံးစဲြႏုိင္ဖုိ႔လည္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္'' ဟု ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိန္က ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။