စပ်စ္သီးစုိက္ပ်ဳိးေရး အပိုင္း(၂)

.

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕သားေတြ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာကေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရြာတန္းေက်းရြာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရြာတန္းေက်းရြာမွာေတာ့ စပ်စ္စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိ စီးပြားေရးတရပ္အေနနဲ႔ အဓိလုပ္ကုိင္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စပ်စ္စုိက္မ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကုိ စပ်စ္စုိက္ေတာင္သူၾကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရုိက္ကူး တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စပ်စ္စုိက္ေတာင္သူဦးအုန္းျမင့္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး စပ်စ္စုိက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကုိ အခုလုိေမးျမန္းျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ။

စပ်စ္ကေတာ႔ ႏူးည႔ံမႈကုိလဲ အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ျပဳစုတဲ့ ေနရာမွာလဲ မိဘကုိျပဳစုသလုိ၊ သားသမီးကုိျပဳစုသလုိ ျပဳစုသလုိျပဴစုေပးႏုိင္မွ ကုိယ္႔အတြက္ အက်ဳိးျပန္ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ အရင္းအႏွီးမ်ားတယ္၊ စုိက္တဲ႕အခါမွာလဲ ရာသီအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္သန္းရတယ္။

ပ်ဳိးပင္ေတြကုိေတာ့ စစုိက္ၿပီးစိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ျပဳစုရတာပါ (၅)ပုိင္းေလာက္ ေရာက္ရင္ေတာ့ ကုိင္းေလးေတြၿဖာ ထြက္လာတဲ့ အခါၾကေတာ႔မွ ကုိင္းေမြးရာသီအျဖစ္ ကုိင္းေမြးရပါတယ္ အဲဒီကုိင္းေတြက ရင့္သြားၿပီမွ ၁၀လပုိင္း ၁၁လပုိင္းေရာက္မွ အသီးခုိင္းရတာျဖစ္ပါ၊ အသီးခုိင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မႈိသတ္ေဆး၊ ပုိးသတ္ေဆးစတာေတြကုိ ျဖန္းေပးရပါမယ္။ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးေၾကြးျခင္း၊ ေျမၾသဇာမွန္မွန္ ေကၽြးေပးရပါမယ္။ ဒါမွ အသီးက ၾကီးထြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းကေတာ႔ အဆင္႔ျမင့္ စုိက္ပ်ဳိးၿခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုိင္းကူးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းကေတာ့ ေျမစုိက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းထက္ ၁ႏွစ္ပုိၾကာပါတယ္၊ အရုိင္းပင္ကုိ (၁)ႏွစ္ႀကိဳ စုိက္ပ်ဳိးရပါတယ္။

ေနာက္တႏွစ္ (၂) လပုိင္း(၃)လပုိင္းေရာက္မွ ကုိင္းကူး ရတာျဖစ္ပါတယ္။