စားလို႔လည္းခ်ိဳ ေရာင္းလို႔လည္းေကာင္း စပ်စ္ စိုက္ၾကမလား (အပုိင္း ၁)

.

စပ်စ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသက အာရွမုိင္းနားနဲ႔ ဥေရာပေဒသတုိ႔ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စပ်စ္ကိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပံုစံကုိလိုက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း ေဒသအေပၚမွာ မူတည္၍ေသာ္လည္ေကာင္း သူတို႔ရဲ႕ အသံုးျပဳမႈအေပၚမွာ မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားပါတယ္။

အသီးေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ အသီးဝိုင္းနဲ႔ အသီးခၽြန္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါတယ္။ ေဒသအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေရႊနီနဲ႔ အီဘာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အီတလီသီးခၽြန္မ်ိဳးဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသံုးျပဳမႈေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ စားစပ်စ္၊ ဝိုင္စပ်စ္နဲ႔ အေျခာက္ခံစပ်စ္ဆုိၿပီးေတာ့ ခြဲျခားထားပါတယ္။

စပ်စ္ပင္ဟာ ဆားပါတဲ့ေျမကလြဲၿပီးေတာ့ အျခား မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားမဆုိ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ထံုးေျခာက္ေျမ၊ သဲဆန္ေသာေျမ ေျမမြ စတဲ့ေနရာေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ပိုမုိျဖစ္ထြန္းၿပီးေတာ့ ဆားနယ္ေျမေဆြးမွာဆုိရင္ေတာ့ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း ေႏွးေကြးတက္ပါတယ္။

ေျမအငံဓာတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ PH 5 ကေနၿပီးေတာ့ PH 8 အထိရွိေနတာက အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ကေတာ့ အမ်ားဆံုး ၄၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္နဲ႔ အနည္းဆံုး ၁၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွာဆုိ ရွင္သန္ႏုိင္ပါတယ္။ မိုးေရခ်ိန္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ပက္လံုး ၂၀ လက္မကေန ၂၉ လက္မအထိ လုိအပ္ပါတယ္။ ေလးလက္မအထက္ မိုးရြာသြန္းျခင္းကုိေတာ့ ႏွစ္သက္မႈမရွိပါဘူး။ ေရငတ္ျခင္းဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ၿပီးေတာ့ အပင္ႀကီးထြားလာရင္လည္း ေရျမဳပ္တဲ့ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းေဒသ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္တဲ့ ခ်င္းေတာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးနည္းရန္ကုန္ေဒသ၊ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွာ စုိက္ပ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။ စပ်စ္ပင္မ်ားကုိ ကိုင္းအတက္မ်ားမွ ကုိင္းကူး၍ေသာ္လည္ေကာင္း စပ်စ္ကိုင္းမ်ားမွ ဆက္စပ္ေပး၍ေသာ္လည္ေကာင္း မ်ိဳးပြားႏုိင္ၾကပါတယ္။