မတၲရာျမိဳ႕နယ္တြင္​ ေတာင္သူလယ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမည္

.

မႏၲေလး၊ ဧျပီ ၂၀ ။              ။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၲရာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားက ဦးေဆာင္၍  ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲရင့္ေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါအသင္းဖြဲ႔စည္းရျခင္းမွာ မတၲရာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ လက္ဝယ္ရရွိေရး၊ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း မမွန္မကန္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရေသာ ျပည္သူတို႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔အၾကား မည္သူမ်ွ မနစ္နာေစရန္ သမာသမတ္က်က် ဝင္ေရာက္ေစ႔စပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲရင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

"ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေတာင္သူေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြေပၚမူတည္ျပီး အေျဖရွာညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။ ျပႆနာအႀကီး၊ အေသးေပၚမူတည္ျပီး ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ပူေပါင္းညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာသြားပါမယ္။"ဟု ဦးရဲရင့္ေအာင္က ေျပညသည္။

မတၲရာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၅ခုႏွစ္အထိ ဌာနဆိုင္အရာအသီးသီးက သိမ္းယူထားခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဧက သုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိေနျပီး ၎သိမ္းဆည္းေျမမ်ာ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူ ၄၀၀ဦးခန္႔ တရားစြဲဆိုခံေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲရင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

"တရားစြဲဆိုခံေနရတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ အမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔နဲ႔ သိမ္းဆည္းခံေျမေတြ မူလေတာင္သူထံ မွန္မွန္ကန္ကန္ လက္ဝယ္ျပန္ရဖို႔ အဓိက လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။"ဟု ဦးရဲရင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲရင့္ေအာင္က ဆိုသည္။