သႀကၤန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားေသာ အမႈေပါင္း ၂၀၈မႈ၊ ေသဆံုးသူ ၁၆ဦးသာရွိဟု ထပ္မံထုတ္ျပန္

.

၂၀၁၇ မဟာသႀကၤန္အၾကတ္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း တႏိုင္ငံလံုးတြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားေသာ အမႈေပါင္း (၂၀၈)မႈ၊ ေသဆံုးသူ (၁၆)ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၉၄)ဦး ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီလ ၁၉ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီလ ၁၇ရက္တြင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပစ္မႈေပါင္း ၁၂၀၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၈၅ဦး ေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရရွိသူမွာလည္း ၁၀၇၃ ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္မႈသည္ သႀကၤန္ႏွင့္မပတ္သက္သည့္ ေသဆံုးသူ ၂၆၉ဦးကို သႀကၤန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသဆံုးသည့္ ၁၆ဦးႏွင့္ေပါင္းကာ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ၂၈၅ဦးအား သႀကၤန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေသဆံုးသူစာရင္းဟု လြဲမွားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

"သို႔ပါ၍ မဟာသႀကၤန္ကာလ အႀကိဳေန႔မွ အတက္ေန႔အတြင္း သႀကၤန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားေသာ အမႈေပါင္း (၂၀၈)မႈ၊ ေသဆံုးသူ (၁၆)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၉၄)ဦး၊ သႀကၤန္ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ျဖစ္ပြားေသာ အမႈေပါင္း (၉၉၂)မႈ၊ ေသဆံုးသူ (၂၆၉)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၈၇၉)ဦး ရွိခဲ့ရာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းမႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ (၁၂၀၀)၊ ေသဆံုးသူ (၂၈၅)ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၀၃၇)ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း” ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖတ္ရႈေပးပါရန္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက  ဧၿပီလ ၁၉ရက္တြင္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။