ျမန္မာနဲ႔ တ႐ုတ္ထံမွ လွ်ပ္စစ္ ၁,၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝယ္ယူမည္

.

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက တ႐ုတ္ရဲ႕ Lembro ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကေန ထြက္ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီဂါ၀ပ္ ၄၀၀ နဲ႔ ၅၀၀ ၾကားခန္႔ကုိ ၀ယ္ယူတင္သြင္းဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အနာဂတ္မွာ ျပည္တြင္းမွာ တုိးျမင့္လိုအပ္လာေတာ့မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အလ်င္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္တို႔ ဆီကေန   ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၁,၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ဝယ္ယူတင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရဘက္က ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ဟာ အိႏၵိယဆီကေန လွ်ပ္စစ္ ၆၆၀ မီဂါ၀ပ္ တင္သြင္း၀ယ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ တုန္းက ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ေတြ႕ၿပီး လွ်ပ္စစ္က႑ပုိင္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး MoU စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္၊ ခုအဲကိစၥကို ဆက္လက္ၿပီးေျမာက္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ” ဆိုၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယခုလို တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုေတြကေန တင္သြင္းဝယ္ယူရရွိမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြက တစ္ျခားအရင္းအျမစ္ေတြထက္စာရင္ စရိတ္စက ပိုမိုသက္သာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားပါေသးတယ္။

အလားတူ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုဟာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံု ထူေထာင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆီကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ဖို႔အေရး စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားတယ္လို႔ ၎က ဆိုသြားပါေသးတယ္။