မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲ ဆုေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည္

.

မႏၲေလး၊ မတ္လ ၁၇ ။         ။ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခ်ီးျမႇင့္မည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္ အထိမ္းအမွတ္ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး သေကၤတအေငြ႕အသက္ေတြ ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္ အထိမ္းအမွတ္ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္သေကၤတ၊ သႀကၤန္ သေကၤတ ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသေကၤတ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ လိုဂိုမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူတစ္ဦး (သို႔) အဖဲြ႕တစ္ခုလွ်င္ လိုဂို ၃ ခုအထိ ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

မႏၲေလးသႀကၤန္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း တီး၀ုိင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ လိုဂိုတစ္ခု ရွိရန္ လိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ လိုဂိုမ်ားသည္ (၁) မူပိုင္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ရမည္ (၂) မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္က်င္းပသည့္ အဖဲြ႕က မူပိုင္အျဖစ္ လိုအပ္သည့္အခါ လိုအပ္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည္ (၃) ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါေသာ လိုဂိုမ်ားအနက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ လိုဂိုမပါရွိပါက ေရြးခ်ယ္မႈ မျပဳဘဲ ထားမည္ျဖစ္သည္ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္ အထိမ္းအမွတ္ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ လိုဂိုမ်ားကို မတ္လ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ [email protected] သို႕ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ လိုဂိုမ်ားအနက္ ၅ ခုကို ပဏာမအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လိုဂိုကုိ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။