စာေမးပြဲနတ္ ဖမ္းစားျခင္းဒုကၡမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ

.

ယခုရက္အေတာအတြင္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကတဲ့သတင္းက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ျမင္ေနၾကားေနၾကရပါသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆုိေနၾကသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အသံ၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားရဲ႕အသံႏွင့္ စာေမးပြဲသတင္းအေပၚစိတ္၀င္စားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔ရဲ႕အသံမ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကားေနၾကရပါသည္။

မဇၥ်ိမေန႔စဥ္ အြန္လိုင္းသတင္းတြင္ ေအာင္သေျပပန္းပန္လ်က္၊ ေအာင္သေျပပန္းကိုင္လ်က္ စာေမးပြဲခန္းမေတြဆီ ေရာက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ တျခားသတင္းဌာနတစ္ခုေပၚတြင္မူ စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ မိခင္က သူတို႔တမိသားစုလံုးအေနျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနသည့္ သားသမီးအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာပင္ မအိပ္စက္ႏိုင္ဘဲ ေသာကမ်ားေနၾကရေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာျပသည္ကိုလည္း ဖတ္ၾကရ သိၾကရပါသည္။

သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္မူ စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ၌ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သူ႔အေနႏွင့္ ေအာင္ရန္ မေအာင္ရန္ အေသအခ်ာမေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္လံုးေနလာ သင္လာခဲ့သမွ် နာရီပိုင္းအတြင္း ေျဖဆိုသည့္ ေျဖဆိုခ်က္ျဖင့္ ေအာင္ရႈံးဆံုးျဖတ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္သည့္အေၾကာင္း၊ ဥပမာ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ရက္ၾကကာမွ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ စာေမးပြဲမေျဖလိုက္ရလ်င္ တစ္ႏွစ္လံုး ႀကိဳးစားထားခဲ့ရသမွ် သဲထဲေရသြန္သလို ျဖစ္မွာေသခ်ာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အေနႏွင့္ စာေမးပြဲကို ေပ်ာ္ရြင္တက္ၾကြစြာ မေျဖဆိုႏိုင္ဘဲ ကံၾကမၼာႏွင့္ေလာင္းေၾကးထပ္ၿပီးမွ ေျဖဆိုရသည့္သေဘာမို႔ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားခဲ့၏။

သည္ၾကားထဲ စာေမးပြဲေမးခြန္း မွားသည့္သတင္းကလည္း ထြက္လာခဲ့ျပန္ေသးသည္။ ယင္းသတင္းသာ မွန္ကန္ပါက မီးေလာင္ရာေလပင့္ဆိုသလို ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားရဲ႕ေသာကမွာ ပိုလို႔သာ ျမင့္တက္လာမည္မွာ ေသခ်ာေနျပန္သည္။ တစ္ႏွစ္တာလံုး ပညာေရးကို ေငြႏွင့္ခ်ိန္ဆက္ၿပီး ရင္းနီးလာခဲ့ၿပီးမွ သည္လိုသာ ေမးခြန္းအမွားႏွင့္ေျဖၾကရမည္ဆိုလ်င္ အတိုင္းအဆမရွိ နစ္နာၾကရမည္မွာ ေသခ်ာေနျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကေတာ့ မလြဲမေသြ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အဖက္ဖက္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းလ်က္ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ပညာရွင္မ်ား၊   ေက်ာင္းသားမ်ား၊   ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား စုေပါင္းအေျဖရွာ ျပဳျပင္မွျဖစ္ေတာ့မည္မွာလည္း အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မေတာ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲနတ္ ဖမ္းစားႏိွပ္စက္မႈဒဏ္မွ ေလ်ာ့ပါးကင္းလြတ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း   ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း မဇၥိ်မက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။