UNFC ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္း

.

ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကုိ ထိုင္ႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ က်င္းပေနသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေနရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေက်ာ္တြင္ က်င္းပမည့္ UNFC ၏ ညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္ ႀကိဳဆင္ျပင္ဆင္ေသာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိအစည္းအေဝးကုိ မတ္လ ၁၂ ရက္မွစတင္၍ က်င္းပကာ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ UNFC ၏ ဥကၠဌမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ၊ ဒုဥကၠဌသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) မွ ႏုိင္ဟံသာ ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)မွ ခူဦးရယ္တုိ႔ တာဝန္ယူထားျခင္ ျဖစ္သည္။

 မူလက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ရွိေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပခဲ့သျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလထိ   ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ထပ္မံ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။