သႀကၤန္ ၁၀ ရက္ပိတ္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားအတြင္း၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားညႇိႏႈိင္း

.

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလ ပိတ္ရက္ ၅ရက္အစား ကိုယ့္အစီစဥ္ျဖင့္ကိုယ္ ၁၀ရက္ပိတ္ေပးႏိုင္ရန္ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္  အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္   ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ မတ္လ ၁၃ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

"အရင္ ၁၀ ရက္ အခု တရား၀င္သတ္မွတ္လိုက္တာ ၅ ရက္၊ ၅ရက္ေပၚမွာ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြလည္း သြားဖို႔လာဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတဲ႔အေပၚမွာ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ဒို႔ကထပ္ၿပီးေတာ့မွ ၁၀ ရက္ေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံတာ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ေလ။ ၁၀ ရက္ ပိတ္ေပးမယ္ အဲ႔အေပၚမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ခံစားခြင့္ျပန္ေပးမလည္း ခြင့္အေနနဲ႔ ေပးမလား ရက္အစား ေပးတဲ႔စနစ္နဲ႔ လုပ္မလား ဒါေတြ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားညႇိႏိႈင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ရွိတာေပါ့ေနာ္ " ဟု အလုပ္သမား၊  လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္   ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ သႀကၤန္ ပိတ္ရက္ကို မတ္ ၁၀ ရက္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၅ရက္သာပိတ္ရန္  ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲ မျဖစ္ေစရန္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သီတင္းကၽြတ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္ပိတ္ရက္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ပိတ္ရက္မ်ားေနသည့္အေပၚ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုလည္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီးလုပ္ျခင္းဟုလည္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ကဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ  “ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအား မဟာသႀကၤန္အႀကိဳေန႔ မတိုင္မီ တစ္ရက္မွစ၍ ၁၀ရက္တိတိ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ရက္ရွည္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ ဘဏ္ပိတ္ရက္ရွည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း” ေၾကာင့္ဟု မတ္ ၁၀ ရက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေရးသားထားသည္။