တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အစည္းအေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း(အပိုင္း ၁)

.

မတ္လ ၁၁ ရက္ ။            ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မီဒီယာ ခရီးစဥ္မွာ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနကိုယ္စား သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရတဲ့အတြက္ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း မဇၥ်ိမကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ အရမ္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အေတြ႔အၾကံဳတခ်ဳိ႕ကို အားလံုးကို မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

ပထမဆံုးခရီးစဥ္ ၁ မတ္လ ၂၀၁၇ (ေပက်င္းၿမိဳ႕)

China Foreign Languages Publishing and Distribution Development Ministry Bureau Office - ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ေတြ ရာသီဥတုအေျခအေနနဲ႔ စတင္ၿပီး အခက္အခဲၾကံဳရပါတယ္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ပံုမွန္ရာသီဥတုက -၁ ကေန ၈ ဒီဂရီထိ ေန႔စဥ္ရွိပါတယ္။ ခရီးစဥ္ပထမေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ China Foreign Languages Publishing and Distribution Development Ministry Bureau အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္အစိုးရပိုင္မီဒီယာအေနႏွင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္မွာ ဘာသာစကားေပါင္းစံုႏွင့္ မဂၢဇင္းႏွင့္ တျခားစာတမ္းျပဳစုတဲ့ စာအုပ္ေတြ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ China ASEAN Report မဂၢဇင္း အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ တလတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ေ၀သည့္ မဂၢဇင္းထုတ္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။

အဆိုပါ ဌာနမွာ တ႐ုတ္ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ခါစအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပသထားသည့္ အေဆာက္အဦတစ္ခုလည္းရွိပါတယ္။ ျပခန္းထဲမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးပံုမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္းရိုက္ကူးထားသည့္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

AIIB visit (ASEAN Infrastructure Investment Bank)

အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဘဏ္ - AIIP Bank သည္ ကမၻာ့ဘဏ္နည္းတူ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို သိမ္းသြင္းၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၄င္းဘဏ္၏ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တာကိုလည္း သိရပါသည္။ AIIB ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္မွာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သက္တမ္းအားျဖင့္ နည္းေသာ္လည္း ၄င္းအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ထြင္းထြက္ပစၥည္း ( ဥပမာ- ဂစ္-ေရနံ) မ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ၾကားခံညိွႏိႈင္းေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းကို ၾကားခံပြဲစားအဖြဲ႔ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ၅၀ ရွိသည္ဟုလည္းသိရပါသည္။

China Three Gorges Corporation Company Visiting

China Three Gorges ကုမၼဏီသည္ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးတြဲၿပီး ေၾကာ္ၾကားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ သာမာန္အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကမၻာသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားသည့္ ကုမၼဏီတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးေသာ ယန္စီျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ကမၼဏီလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာတိတိ အစီအစဥ္ဆြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရကာတည္ေဆာက္ၿပီးကာလ တ႐ုတ္ျပည္သည္ တရွိန္ထိုး တိုးတက္သြားသည္ကို သက္ေသျပလိုက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။၊ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲပြဲ ေရကာတာမွ ထြက္သည့္ မီဂါ၀ပ္ႏႈန္းအားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားအား တင္ျပခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ အဆိုပါကုမၼဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည့္ မိုင္းတုံ သံလွ်င္ျမစ္ေရကာအား ကုမၼဏီ သံုးခုပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေနသည္ဟုလည္းသိရပါသည္။ အဆိုပါ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈသည္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၼဏီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဘယ္ေၾကာင့္ မရွိသလဲဟု မဇၥ်ိမွ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ကုမၼဏီဘက္မွ အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေရကာတာသည့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

4 March 2017(Beijing, China)

Forbidden City ေနာက္ဆံုးဘုရင္ နန္းတည္ခဲ့သည္နန္းေတာ္သို႔ လည္ပတ္ျခင္း Forbidden City နန္းေတာ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမိုင္းရာဇ၀င္ကားတြင္   ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား   ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ျမင္ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ နန္းေတာ္ကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ယခုအခါတြင္ လူအမ်ားဆံုးလာေရာက္သည့္ ျပတိုက္နန္းေတာ္တခုအျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ 16,000,000 သိန္းျဖင့္ ကမၻာ့လည္ပတ္သူ ဦးေရအမ်ားဆံုးေနရာအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရမ်ားျပားသည့္အတြက္ မၾကာေသးခင္က အစိုးရမွ လူဦးေရ တစ္ရက္လွ်င္ ၈ ေသာင္းအထိသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိုနန္းေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၀င္ေၾကး ျမန္မာေငြ ၂ ေသာင္း ခန္႔ ေပးေဆာင္ရၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးေနရာအျဖစ္ စံခိ်န္တင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ လံုျခံဳေရးအမ်ားဆံုးခ်ထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရ ႏွင့္ မီးျခစ္မ်ား ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳဘဲ လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

4 March 2017, Visiting to Grate Wall (Beijing, China)

Grate Wall သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ မဟာတံတိုင္းၾကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကတည္းက တ႐ုတ္မင္းအဆက္ဆက္မွ ျမင္းစီးကြ်မ္းက်င္သည့္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးမ်ား ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးဆက္သည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအင္ပါယာၾကီးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဘုရင္မင္းအဆက္ဆက္မွ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တံတိုင္းၾကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

စစ္သံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်န္မ်ားကို မ်ားစြာ ေသေၾကခဲ့သည့္ တံတိုင္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္လည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ မဟာတံတိုင္းၾကီးကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး အရွည္ မိုင္ေပါင္း ၅၅၀၀.၃ မိုင္ရွိၿပီး UNESCO လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိသည့္ သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦလည္း ျဖစ္သည္။ မဟာတံတိုင္းၾကီးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ Shanhaiguan ၿမိဳ႔တြင္ အစျပဳၿပီး Heibei ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ေက်ာ္ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းရွိ ေပက်င္းၿမိဳ႔တြင္ အဆံုးသတ္သည္။ အဆိုပါ တံတိုင္းၾကီးကို ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထိမ္းသိမ္းသူမဲ့ အဆိုပါ မဟာတိုင္းၾကီး၏ ေရွးေဟာင္းအုတ္မ်ားအား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက သယ္ေဆာင္ၿပီး အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား ဆံုးရႈံးသြားခဲ့ၾကသည္။

5 March 2017 (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အၾကီးဆံုး ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အစည္းအေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း။ NCP (The National Peoples’ of the people Republic of China)

အဆိုပါအစည္းအေ၀းၾကီးသည္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္အစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္သီးေဆာင္မ်ားႏွင့္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူငယ္ဦးေဆာင္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာတက္ေရာက္ၾကၿပီး ရာခ်ီသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ အဆိုပါ မီဒီယာမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းၾကီး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးအတြက္ အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ဆံုးျဖစ္ေပးသည့္ အေရးပါေသာ အစည္းအေ၀းတခုလည္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ေပးႏိုင္ငံသည့္ အစည္းအေ၀းတခုလည္းျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းယူရာတြင္ လံုျခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ သတင္းယူသည့္ ပံုစံသစ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရသလို ကမၻာ့က ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ မဇၩိမသတင္းဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္အေနျဖင့္ သြားေရာက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဂ်က္ကီခ်န္းအပါအ၀င္ ယခင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘတ္စကတ္ေဘာ ခ်န္ပီယံ (ယခု ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဘတ္စကတ္ေဘာ အသင္းဥကၠ႒ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္စကတ္ေဘာ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အရပ္ျမင့္လူသား Yao Ming ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အိုလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ Chen Ding တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။