ေဆာတြင္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္၍ ေရေပးေဝလ်က္ရွိ

.

ေဆာ၊ မတ္လ ၅ ။        ။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ေဆာျမိဳ႕ ရတနာရပ္ကြက္ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ ဂါလံ ၈၄၀၀ ဆန္႔ အုတ္ေရကန္ႏွင့္စက္တြင္းကို ဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ဆံုးပတ္က တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေၾကာင္း ေရရရွိေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွေရႊထံမွ သိရသည္။

သုံးရာသီသန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆိုပါစက္ေရတြင္းႏွင့္အုတ္ေရကန္ကို ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြ ၄၅သိန္း၊  ျပည္သူလူထုထည့္ဝင္ေငြ ၆၅ သိန္း၊  စုစုေပါင္း သိန္း ၁၁၀ တို႔ျဖင့္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေရေပးေ၀ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔ ၂ နာရီအတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၁၆ စုမွ လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္အား ေရေပးေ၀ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေမာင္(စစ္ျပန္ျငိမ္း)က ေျပာသည္။

ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေသာက္သုံးေရရ႐ွိသည့္အတြက္ လူအား/ေငြအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာေၾကာင္း၊ မီးေဘးအတြက္ပါ စိတ္ခ်ရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္း ရတနာရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္   ေဒၚေမသဇင္က ေျပာသည္။