ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

.

ခ်င္းမိုင္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ။          ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရ အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ စုန္ေကာရွမ္းတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သေဘာထား မူဝါဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု UNFC ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ဘက္က အိမ္နီးႏုိင္ငံလည္းျဖစ္တယ္။ နယ္စပ္ျခင္းလည္း ထိစပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အဓိက ဒီတုိင္းျပည္မွာ မၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္ေနတာကုိ သူတို႔ မလုိလားဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡလည္းပဲ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာေတာ့ အေျဖ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းလုိတဲ့ သူတုိ႔သေဘာထားရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာလုိတဲ့သေဘာထား ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပတယ္။ အဓိကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ နည္းနာကုိ သံုးဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျပာျပေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လုိလားတဲ့အေၾကာင္းကုိ သူ႔ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ျပလုိက္ပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရက လက္ရွိ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးေနသလုိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏုိင္ငံအတြက္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္အစုိးရက လုိလားၿပီး ကုလသမဂၢ ကုိလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနေစလိုသည္ဟု UNFC က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ သူတုိ႔က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိလားတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတုိ႔ဘက္ကေန ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့မွ ညွိႈႏႈိင္းေပးဖုိ႔ လုိအပ္ရင္လည္း ေပးလုိ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္သေဘာတူညီခ်က္၊ အပစ္အခတ္ ဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚမွာ သူ႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ရတယ္ ဆုိတဲ့သေဘာထားေတာ့ ရွိပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔က ေလ့လာသူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုလည္း ဆက္လက္ပါဝင္လုိသည့္ အေနအထားရွိၿပီး UNFC ဘက္မွလည္း ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ လုိလားေၾကာင္း ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တုိ႔ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ UNFCက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖိတ္ၾကားထားသည္။ 

“သူကလည္း ဖိတ္စာလက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အခုက သူတုိ႔က အစုိးရဘက္က တရားဝင္ ဖိတ္မွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ဖိတ္ေခၚခ်က္နဲ႔ ပါဝင္လုိ႔ ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ရွိတဲ့ အတြက္ အစုိးရဘက္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ ေစာင့္စုိင္းေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းတို႔အား အစုိးရဘက္ကလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု UNFC က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

DPN အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္တြင္ နံပါတ္ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးခုိင္မာေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္အတြက္   ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားကုိ ပဋိပကၡ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ေနရာတြင္ ၾကားလူအျဖစ္ ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ေျဖရွင္းမယ္ဆုိရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးေျမာက္မယ္။ ေျပလည္မယ္။ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုနဲ႔အတူ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာထားရွိပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း လုိလုိလားလားရွိပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ UNFC ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ဗုိခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။