ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္လိုမဲေပးၾကမလဲ

.

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန့က အေျခအေနမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

 

လာမယ့္ ဧၿပီ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မွာပါ။ ေနရာအမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ပါတီကလည္း တကယ္ေတာ့ ပါတီႀကီး ၂ ခုပါပဲ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ပါတီေတြကေတာ့ ဒီပါတီႀကီး ၂ ပါတီနဲ႔ မယွဥ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့အေရအတြက္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာပါ။ လစ္လပ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလ ဒီိလိုအခ်ိန္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈဟာ တက္ၾကြမႈ အားနည္းလြန္းလွတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သူေတြကလည္း   ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈ အားနည္းေနၾကရတာလဲ။ မိမိတို႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့မဲျပားအေပၚ ထိေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆၿပီး မတက္ၾကြၾကေတာ့တာ   ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျမင္တဲ့သူက ျမင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလအတြင္း တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီး ကိုယ္ထင္ထားသေလာက္ ခရီးမေရာက္ဘူးလို႔ ျမင္တဲ့အခါ တက္ၾကြမႈ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းသြားၾကတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္တဲ့သူေတြကလည္း ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးရမွာလား ပုဂၢိဳလ္ၾကည့္ၿပီး မဲေပးရမွာလားဆိုတဲ့ ျပႆနာကလည္း အရွိန္တက္လာျပန္တာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ၾကရမွာျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေတြက မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာလည္း ဆႏၵမဲေပးၾကရေတာ့မွာကလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ေတြေ၀ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ျပတ္သားရွင္းလင္းတဲ့အျမင္ ရွိထားဖို႔ လုိအပ္လာပါတယ္။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္မွာ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္မႈေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုင္းျပည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး အေျခအေနဟာ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မဆို လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့အေျခအေနအေပၚတူတည္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ နယ္ေျမအ၀န္းအ၀ိုင္း က်ယ္ရင္က်ယ္သေလာက္ က်ဥ္းရင္က်ဥ္းသေလာက္ လုပ္ၾကရတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕အ၀န္းအ၀ိုင္းက်ယ္ရင္ က်ယ္သေလာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လို႔   ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၿပီး က်ဥ္းရင္ က်ဥ္းသေလာက္ အခက္အခဲမိ်ဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္မွာ ထင္သာျမင္သာတဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းလွတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းတဲ့အတြက္ အက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားလာၿပီး ရာဇ၀တ္မႈေတြ ပိုမိုထူေျပာလာရပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လံုၿခံဳေအးခ်မ္းမႈကို ပိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြဟာ မိဘမဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားသဖြယ္ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလာရၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥအရပ္ရပ္မွာ ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလဲက်လုမတတ္ ျဖစ္လာၾကေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုေတြျဖစ္လာရတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕အားနည္းမႈ၊ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အ၀န္းအ၀ိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္း မမီတဲ့ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အစရွိတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ကိစၥရပ္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈဟာ အဲဒီသက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚမွာ လံုးလံုးမူတည္ပါတယ္။

အနီးကပ္ဆံုးဥပမာေပးရရင္ ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိစၥ အဖုအထစ္ျဖစ္ေနရတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနရတာ၊ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနရတာဟာ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူအေပၚမွ အဓိက မူမတည္ပဲ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ မိမိတို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမလဲလို႔ စဥ္းစားရင္ အဲဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္၊ တကယ္လည္း ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ပါတီနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္ မဲေပးၾကဖို႔သင့္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္စြာ မဲေပးႏိုင္တဲ့နည္းကိုျဖင့္ ရွင္းလင္ျပတ္သားစြာ ကိုင္ဆြဲႏိုင္ပါေစေၾကာင္း  မဇၥ်ိမက အႀကံေပးတိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။