ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူနာမ်ားအားအခမဲ့ကုသေပးမည္ တပ္မေတာ္ပုိင္ေဆးရုံေရယာဥ္ ဒုတိယအႀကိမ္လာ ေရာက္မည္

.

ေဆးကုသေပးေရယဥ္ကုိ ႀကိဳဆုိရန္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္ေနစဥ္။

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။              ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ သုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဆးဝါးကုသခံမည္ လူနာမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ေဆးရုံေရယာဥ္ျဖင့္ အခမဲ့ ေဆးကုသ ေပးႏုိင္ရန္ သံလြင္ေဆးရုံသဘၤာသည္   ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ထြက္ခြာလာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္မေတာ္ပုိင္ေဆးရုံေရယဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ေဆးကုသေပးမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ သံတြဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသခံမည္ လူနာအမည္စာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီလင္းက ေျပာသည္။

“ဒီတစ္ႀကိမ္ဆုိရင္ ဒုတိယအႀကိမ္လာေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္၊ သေဘၤာေပၚမွာပဲ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရိုက္ကူးေရးစက္မ်ား၊ ေသြးစစ္ခန္းေတြ၊ ဓါတ္မွန္၊သားဖြား မီးယပ္၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္းေခ်ာင္း၊ သြား၊ ခြဲစိပ္ပါရဂူေတြပါဝင္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

သံလြင္အမည္ရွိ အဆုိပါေဆးရုံေရယာဥ္သေဘၤာသည္ သံတြဲၿမိဳ႕ကို ပထမဦးစြာ ဝင္ေရာက္ကုသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ေဆးကုသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၂ရက္မွ ၂၅ရက္ေန႔ အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္၏ ညြန္ၾကားမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေဆး႐ံုေရယဥ္(သံလြင္)သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္း တစ္ႀကိမ္လာေရာက္ကူးသေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။