ကဝက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတိုင္ၾကားခံရသည့္ကိစၥ တုိင္းအစိုးရအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး

.

ပုသိမ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။              ။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကိစၥမ်ားျဖင့္ စြဲဆုိတိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ကဝက္အထက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကိစၥကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ေျပာသည္။

"ကြၽန္မတို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ ဥပေဒခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မွာ အပိုင္သုံးပိုင္းရိွပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္တ့ဲ သမ႐ိုးက်မဟုတ္တ့ဲ အၾကမ္းဖက္တ့ဲ အမႈတခုရိွတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေငြေၾကးသုံးစြဲမွဳက တစ္ဦးထဲက ကိုယ္ကိ်ဳးသုံးစြဲတာဆိုရင္ ဌာနဆိုင္ရာန႔ဲသြားမလား အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုတ့ဲ အပိုင္းဘက္က သြားမလားဆိုတ့ဲ အပိုင္းေတြကို ဥပေဒခ်ဳပ္က   ေဆြးေႏြးတာရိွပါတယ္”ဟု လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ေဆြးေႏြးမႈအား ျပန္ေျပာျပသည္။

ကဝက္အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္အားစစ္ေဆးမႈတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္မစစ္ေဆးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ပညာေရးဌာနမပါသည့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ဟု တိုင္းဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

"ျဖစ္စဥ္ကို အ.စ.ည က တိုက္႐ိုက္ D.Eစစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီစစ္ေဆးတာ ကြၽန္မတို႔ဆီ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာရင္ေရာက္မွာပါ၊ စစ္ေဆးခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး ျပန္လည္သုံးစပ္ရင္ သုံးစပ္ပါမယ္။ မွန္ကန္စ္ိစစ္ထားတ့ဲ အစီရင္ခံစာလည္းဆိုတာ စိစစ္ပါမယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေက်နပ္မႈမရိွရင္ ပညာေရးဌာနမပါတ့ဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး
ထပ္စစ္မွာပါ”ဟု လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။

ယခုစစ္ေဆးမႈကို ခ႐ိုင္ပညာေရးမႉးတစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား စစ္ေဆးေနသည္။

"အခုျပႆနာျဖစ္ေနတ့ဲ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ကဝက္အထက္တန္းေက်ာင္းကိစၥက ဧရာဝတီတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးေလာကအတြက္ ေတာ္ေတာ္အ႐ုပ္ဆိုးတ့ဲကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ပညာေရးဌာနစုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလြဲေခ်ာ္မယ္ မွန္ကန္တိတိက်က် မထြက္လာဘူး တင္ျပတိုင္ၾကားသူေတြအေပၚမွာ ဖိအညးေပးမယ္ဆိုရင္ တိုင္းအစိုးရအေနန႔ တိုင္းပညာေရးအေပၚမွာ ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ေျပာသည္။

ကဝက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ေဖေဖာ္ဝါရိလ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ ပုဒ္မ၃၇၇ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
 
ကဝက္ေက်းရြာ၊အထက-ကဝက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးန႔ဲပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားက တိုင္ၾကားမွဳအား ပညာေရးဌာနသို႔စစ္ေဆးခိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမႈမွန္အျမန္ေပၚေပါက္ႏိုင္ေရး စစ္ေဆးေပးရန္ တိုင္ၾကားစာတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ကဝက္ေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလိုမတူဘဲ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ   ေငြေၾကးမ်ားေကာက္ခံျခင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ေပးသည္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးရန္ပုံေငြမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ သုံးစြဲေနျခင္းမ်ားအား စိစစ္အေရးယူေပးပါရန္ ကဝက္အထက္တန္းေက်ာင္းက ဆရာမ်ားအခိ်ဳ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္တို႔အား လိပ္မူၿပီး တိုင္ၾကားစာမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရိွရသည္။