ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ံု အတြက္ ဂ်ာမနီမွ က်ပ္သန္း ၇ေထာင္ေက်ာ္ ေခ်းယူမည္

.

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ံု(ရြာေထာင္) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ KfW Development Bank မွ ယူ႐ို ၅သန္း(ျမန္မာေငြ က်ပ္သန္း ၇ေထာင္ေက်ာ္) ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ယေန႔ တင္ျပလိုက္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ံု(ရြာေထာင္) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ KfW Development Bank မွ ယူ႐ို ၅သန္း ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လာေရာက္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇင္စက္ေခါင္းစက္႐ံု(ရြာေထာင္)မွာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ့ အကူအညီနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ေလာက္က တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ စက္ပစၥည္း ကိရိယာေတြဟာ ေဟာင္းႏြမ္း ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူတပ္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေပါက္ေဈးအရ ၁ယူ႐ိုလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၄၅၀ႏွင့္ တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက ေခ်းယူမည့္ ယူ႐ို ၅သန္းသည္ ျမန္မာေငြ က်ပ္သန္း ၇ေထာင္ေက်ာ္(၇,၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀) ရွိသည္။

အဆိုပါ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ KfW Development Bank ထံမွ ယူ႐ို ၅သန္း ေခ်းယူရာတြင္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၀ႏွစ္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ ၀ဒႆမ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကတိခံေၾကး ၀ဒႆမ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကး အတိုးႏႈန္းမွာ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ ေခ်းယူလိုမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကျငာထားသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလီယံနီးပါး(၈,၉၈၉,၈၇၉,၅၄၀ဒႆမ ၃၂) ရွိေနသည္။