မႏၲေလးခရုိင္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မည္

.

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။             ။ မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမယာ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က မဇၩိမကိုေျပာသည္။

"အိမ္ရာေတြတည္ေဆာက္ဖို႔ ေျမေပါ့။ ေျမယာေတြရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ရာေတြတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက လိုအပ္တဲ႔အရင္းအႏွီးေတြ ရေအာင္ ရွာေနတယ္။"ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳစြာေနထိုင္ျပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္ကဆိုသည္။

"တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမယ္။ ဒါပဲလား၊ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အငွားအိမ္ရာ ဘဝမွ အပိုင္၊ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ျဖစ္သည္ထိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   ဒါ ဘယ္အစိုးရတက္လာတက္လာ။ ဒါမွသာလ်ွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိတ္ခ်လုံျခံဳစြာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး အထူးသျဖင့္   ေနေရးကိုလုပ္ေပးရမယ္။ စားတာနဲ႔ ဝတ္တာက ျခိဳးျခံလို႔ရတယ္။ ေနတာက ဘယ္လိုမွ ၿခိဳးျခံလို႔မရပါဘူး။"ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၆/၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္လွ်င္ မႏၲေလးခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္း ၁၀၀တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္ကဆိုသည္။

မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ရွိလ်ွင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးႏိုင္ေအာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၾကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။