ေငြတစ္ခ်ိဳ႕ကို စုပါ သံုးပါ နည္းနည္းျပန္ေပးပါ

.

 

ေငြအေၾကြနည္းနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးက ေငြေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလးေတြ အားလံုးပါ။ မင္းေငြရတဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕ကို စုပါ သံုးပါ နည္းနည္းျပန္ေပးပါ။

ေငြကို ရွာလိုက္ သံုးလိုက္ ဒါမွမဟုတ္ လွဴဒါန္းလိုက္ ေနာက္တစ္ခါ လက္ထဲေငြေရာက္ရင္ စဥ္းစားပါ။ ေရြးခ်ယ္လို႔ရသမွ် အကုန္စဥ္းစားပါ။

ၿပီးရင္ အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဘဏ္မွာအပ္မလား အရင္လို ေငြျဖဳန္းဖို႔ ေစ်း၀ယ္ထြက္မလား။

ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစား မင္းရဲ႕ေငြေတြနဲ႕ေပါ့။ မင္းေငြေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ မင္းအေပၚမူတည္တယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈေတြအတြက္ ဗဟုသုတေတြက အျမင္ကို က်ယ္ေစပါတယ္။

မင္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိတာအမွန္ ဒီသင္ခန္းစာေတြကေန ဘာရလိုက္မလဲ။ မင္းေငြေတြနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ဥာဏ္ကို သံုးေတာ့ေနာ္။ ဘာေတြပဲ ျဖစ္လာပါေစ။ စုေတာ့မယ္ေဟ့ ေငြစုတဲ့စုဘူးထဲမွာ ။