နမၼတူၿမိဳ႕ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးနဲ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

.

မဇၥ်ိမအေနနဲ႔ နမၼတူၿမိဳ႕ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္သလဲ၊ ဆုိတာေတြ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မုိင္းေထာင္တဲ့ကိစၥေတြအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နဲ႔ အစုိးရၾကားက သေဘာထားတာေတြကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဆရာမ မဂၤလာပါ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ မထမဦးဆံုး ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆရာမရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္္ခ်က္က ဘာေတြလဲဆုိတာကို သိပါရေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ စကားလံုးက အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တယ္ေလ။ တကယ့္ ေျမျပင္မွာ ဘဝေတြ အသက္ေတြ ေသၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ယူရတာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ အိမ္မက္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ဆုိတာက်ေတာ့ အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ရတာမဟုတ္ဘူးေလ။ အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ရတာမဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏႈိင္းမရွိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရခ်င္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဆရာမရဲ႕ ျပည္နယ္ကိုေရာ ဘယ္လုိမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္သလဲ။

ကၽြန္မျပည္နယ္ကုိ စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ တိုက္ပြဲေတြ စစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ အဲဒါအားလံုးကုိ ကင္းေစခ်င္တယ္။

 ၿပီးေတာ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး ေနာက္ ကၽြန္မတုိ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ဆုိတာက ဒီမွာ ႐ုိးသားစြာ ေနတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ေငြေတြပံုေပးၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးမယ္ဆုိရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ တကယ့္ဘဝ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲလုိ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ျပည္နယ္ျဖစ္ရမယ္ ၿပီးေတာ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မရွိပဲနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ ္ၿပီး ခန္႔အပ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ကၽြန္မ ရခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ျပည္နယ္ကို ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ျဖစ္ခ်င္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေနာက္တစ္ခုေမးခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္လုိအရာေတြက အႀကိးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေနပါသလဲဆရာမ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပဲျဖစ္တယ္။ လတ္တေလာအေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ကၽြန္မတုိ႔က ျပင္ရမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ ဆရာမအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာက ကၽြန္မကေတာ့ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံထားရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာက တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္စံုလင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေတြ အဲဒီလက္နက္ကုိင္ေတြက NCA လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိက္ပြဲမျဖစ္ရဘူးဆုိေပမယ့္ တကယ့္ႏုိင္ငံတကာမွာၾကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနပါေစ အပစ္အခတ္ဆုိတာေတာ့ ရွိတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီရွိတဲ့ အပစ္အခတ္ဆုိတာက ကုိယ္ကလုိက္ၿပီးေတာ့ တုိက္စစ္ဆင္တာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ကုိယ့္ကုိ ကာကြယ္မႈေပးတဲ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ိဳး အဲလုိမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ အဲလုိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔က အခ်ိန္အၾကာႀကီးမဆြဲဲပဲနဲ႔ ရွာႏုိင္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲလိုမိ်ဳးေလးေတာ့ ရွိတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ သံုးလိုက္တဲ့စကားလံုးေတြက အားလံုးပါဝင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ စကားလံုးကုိ ဝိုင္းသံုးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ သေဘာထားႀကီးဖုိ႔လုိတယ္။ အခုလုပ္သြားတဲ့ ၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း တစ္ဖက္ကုိ ဖိႏွိပ္ၿပီးမွ တစ္ဖက္ကုိ ထင္ေပၚေအာင္လုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ အဲလိုမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္။ အဲလုိမ်ိဳးေတြလည္း မလုပ္သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အဲဒီအခ်က္ေတြ ေရွာင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေပါ့ ဆရာမရဲ႕ အျမင္ေလးကုိလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုမွာဆုိရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔အမ်ိဳးသားက အၿမဲတမ္း ယွဥ္တြဲရမွာလည္း ေယာက္်ားေလးပဲ ရပ္တည္လုိ႔မရသလုိ မိန္းကေလးတစ္ဦးတည္းလည္း ရပ္တည္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိရပ္တည္လုိ႔မရတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာကလည္း ကမာၻကိုလွေအာင္ ႏုိင္ငံကုိလွေအာင္ ဘဝကုိလွေအာင္ တည္ေဆာက္တာျဖစ္တယ္။ ေယာက်္ားေလးေတြအေနနဲ႔က်ေတာ့ အလွကုိ ခံစားတတ္တယ္ ပိုျမင္တယ္ ကၽြန္မလက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလွကုိ ဘဝနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုသာတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက စြမ္းေဆာင္ရည္မွာေသာ္လည္ေကာင္း၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေမတၱာ ဂ႐ုဏာ အဲဒါေတြကအစ ေယာက်္ားေလးေတြထက္ ပိုသာတယ္။ အဲလုိ အမ်ိဳးစံုျမင္ႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဒီႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက အရမ္းႀကီး တုိးတက္သြားမယ္။

အခုက်ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးက႑ေတြက နည္းနည္းေလး ေမွးမွိန္ေနတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ကုိယ့္အရည္အေသြးကုိလည္း ျပဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိ ႏုိင္ငံေရးအသိေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ မိန္းကေလးေတြကုိ ေနရာေပးႏုိင္တဲ့ အသိေလးေတြကုိလညး္ သူတို႔က ေျပာင္းလဲေစခ်င္တာေပါ့။

ဆရာမရဲ႕ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ ဘာေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးတာရွိသလဲ။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကုိ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာပါလဲ။

ကၽြန္မတို႔ နမၼတူမွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိရင္ မိုင္းေတြအရမ္းသံုးေနတယ္။ မိုင္းေတြကုိ ရြာထိပ္မွာတင္ ျမႇဳပ္ထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိ ႀကိဳးနဲ႔တန္းထားတယ္။ အဲဒီမွာ မုိင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈတို႔ အသိပညာေပးမႈတို႔ဆုိတာလည္း လံုးဝမရွိဘူး။ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ လူႀကီးေတြကေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ မသြားနဲ႔ဆုိေပမယ့္ ကၽြဲေက်ာင္းသားကေလးေတြက အဲဒါေတြကုိမသိဘူး မသိေတာ့ အဲဒီမုိင္းေတြကုိ ေပြ႔ၿပီးေတာ့ ကစားေနတာေတြရွိတယ္။ အဲလိုေတြရွိေတာ့ မုိင္းေတြေထာင္ထားၿပီဆုိရင္ ကၽြန္မတို႔က သက္ဆုိင္ရာကုိ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ျခင္းလည္းမလာဘူး။ မလာပဲနဲ႔ မုိင္းေတြသာ ေပါက္ကြဲသြားၿပီးေတာ့ လူေတြသာ ေသသြားတယ္ ကၽြဲႏြားေတြ ပ်က္ဆီးသြားတယ္ ဆံုး႐ႈံးသြားတယ္ အဲဒီမုိင္းျဖဳတ္ေပးမယ့္သူ မရွိဘူး။ အခုထိ မျဖဳတ္ႏုိင္ေသးတဲ့မိုင္းေတြ ရွိေနေသးတယ္။

အဲဒါအျပင္ မုိင္းေပါက္ကြဲသြားလုိ႔ လူေတြက ေသသြားတယ္။ ေသသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္သင့္တာက လံုၿခံဳေရးဘက္က တာဝန္ယူတဲ့လူေတြက လာရွင္းရမွာ လာရွင္းရမွာကုိ နယ္ေျမလံုၿခံဳမႈ မရွိလို႔ပါဆိုၿပီးေတာ့ မလာပဲနဲ႔ ရြာသားေတြက အဲဒီအေလာင္းေတြကုိ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ သၿဂိဳလ္ရတာေတြရွိတယ္။

အဲဒီအေလာင္းက ရြာကလူေတြမဟုတ္ဘူး ဘယ္ကမွန္းလည္းမသိဘူး ျဖစ္လာရင္လည္း မိုင္းနင္းမိၿပီးေတာ့ ေသတာတို႔ အဲလုိေတြ အခက္အခဲေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ မုိင္းနဲ႔ ေပါက္ကြဲအားျပင္းေသာ ခဲယမ္းလက္နက္ေတြကုိ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳမႈမရွိပဲ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေပးမလဲဆုိတာကုိ ကၽြန္မ ေမးခြန္းေမးတယ္။

 ၿပီးေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈအား မ်ားေနတဲ့ေဒသေတြမွာ အဲဒါကုိ သူတုိ႔က ဘယ္လုိႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေပးႏုိင္မလဲ။ အဲဒါေတြေမးတယ္။ ကၽြန္မေမးကတည္းက ဒီေမးခြန္းက မွန္ကန္တဲ့အေျဖကုိ ရမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သိေပမယ့္လည္း ကၽြန္မ ေမးလုိက္တယ္။ တကယ္လည္း ေျဖပါတယ္။ ဒုဝန္ႀကီးကေျဖတယ္။ ေျဖတယ္ဆုိတာက သူတုိ႔က မုိင္းအသိပညာေပးေတြလုပ္တယ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြကုိ ကုသေပးတယ္ အဲဒါ ေတြက ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥေတြေလ ျဖစ္ေစခ်င္တာက အခုလတ္တေလာ မျဖစ္ရေသးတဲ့ကိစၥေတြ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္မွတ္ထိုးထားတယ္ေပါ့ေနာ္ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာက ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြကုိ သူမ်ားေတြက ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲေတာ့ သူမ်ားေတြက ေမးတယ္ မေဆြးေႏြးၾကဘူးလားတဲ့။ မေဆြးေႏြးႏုိင္ဘူးလို႔ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေျမျပင္ ပကတိအေျခအေနမွာက ျမင္ေနရတဲ့ႀကိဳးမုိင္းကိုေတာင္မွ မရွင္းႏုိင္ေသးတာ ဒါနဲ႔ အရမ္းကြာဟေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာဆုိတဲ့စကားလံုးကုိ ကၽြန္မ မသံုးဝံ့ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။

အဲဒီအတြက္ ကၽြန္မဆိုလိုတာက ကၽြန္မ ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက လွမ္းေနတာနဲ႔က အရမ္းကပ္ၿပီးေတာ့ အရမ္းကြာဟေနတယ္။ အဲလိုပဲ ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးထုဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း ျပည္နယ္ေတြမွာရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးးသမီးေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေတာရြာေတြမွာရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသိပညာမွာေသာ္လည္ေကာင္းေပါ့ေနာ္ ရုနး္ကန္လႈပ္ရွားရတဲ့ ဘဝေသာ္လည္ေကာင္း အရမ္းကြာေနသလို ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡကလည္း အရမ္းကြာေနတယ္။ အဲဒါက ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ႏႈိင္းျပလုိ႔မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔က အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ အဲလိုပဲ NGO ေတြ INGO ေတြကေနၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးက႑ေတြကိုလည္း ျမင့္တင္ေပးေစခ်င္တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအေပၚ ဆရာမအေနနဲ႔ အျမင္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။

၂၁ ပင္လံုညီလာခံက သူက NCA ကို အသက္ဝင္ဖုိ႔လုပ္တယ္။ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါက ဖြင့္ပြဲအေနနဲ႔လုပ္တာ။ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြင့္ပြဲအေနနဲ႔ပဲ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာစရာမရွိေသးဘူး။ ေနာက္လာမယ့္ ညီလာခံေတြကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အဲဒီကေန ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး ဆြဲတာပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။