ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္

.

ရန္ကုန္၊ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၄ ။            ။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သည္႔ အစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ႔သည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သည္႔ အစီအစဥ္ (International Developement Field Camp for Myanmar and Japan Youth Leaders) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သီတင္းတစ္ပတ္ခန္႔ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစီမံကိန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းကေတာ႔ မႏၱေလးနဲ႔ရန္ကုန္မွာ လုပ္တယ္။ Discussion (ေဆြးေႏြးပြဲ)ေတြ ျပဳလုပ္တယ္။ Project ေတြ ျပဳလုပ္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းကလိုပဲ အစီစဥ္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္စခန္းသြင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေက်ာင္းသားကိုေဝယံထြဋ္က ေျပာသည္။

စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၁၈ ဦး ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၁၈ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရထားသည္။

စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သည့္အစီအစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလူငယ္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည့္အစီစဥ္မ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတိုးတက္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး၊ စီပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီကိုပထမဆံုးေရာက္ဖူးတာပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ ဒီအစီစဥ္ကိုပါဝင္ျဖစ္တာပါ” ဟု အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယူကာတာကာဟာ႐ွီက ေျပာသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးသည့္အစီစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မႏၲေလးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။