အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ ခုခံဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရး ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)

.

 

ေဂြးေခ်ာင္းတပ္ဟာ မင္းလွခံတပ္ရဲ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ညာဖက္ မ်က္ေစာင္းထုိးအရပ္မွာ ရွိပါတယ္။ မင္းလွခံတပ္က ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္မွာျဖစ္ၿပီး   ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကေတာ့   ျမစ္အေရွ႕ဘက္   ေအာက္ပိုင္းေနရာျဖစ္ပါတယ္။

 ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းဆုိေပမယ့္ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကုိ ခရီးဆက္ဖုိ႔က နည္းနည္းေတာ့ေဝးပါတယ္။ မင္းလွၿမိဳ႕ ေအာက္ဘက္အလြန္ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားႀကီးဆီအထိ ဆယ္မုိင္ေလာက္ ခရီးဆက္ရပါမယ္။ တံတားကူးၿပီးရင္ေတာ့ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကေန အေပၚဘက္ကို ဆက္သြားရမွာပါ။ အဲဒီလို ခုႏွစ္မုိင္ေလာက္ သြားၿပီးရင္ေတာ့ ေျမသားလမ္းေတြကေန တစ္ဆင့္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းက ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကုိ   ေရာက္သြားမွာပါ။

မင္းလွခံတပ္က အေဝးကေန ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ရတဲ့ ေျမေပၚမွာေဆာက္ထားတဲ့ ခံတပ္ျဖစ္ေပမယ့္ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကေတာ့ အလြယ္တကူမျမင္ႏုိင္တဲ့ ေျမေအာက္ခံတပ္ အမ်ိဳးအစားလို႔ သိရပါတယ္။ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ဟာ ေဂြးေခ်ာင္းေတာင္ရြာရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာရွိၿပီးေတာ့ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုအေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ခံတပ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ေတြ႔ရတဲ့ အေနအထားအရေတာ့ မင္းလွခံတပ္ထပ္ ပိုက်ယ္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရေတာ့ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကုိ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ မင္းလွခံတပ္ထက္ တစ္ႏွစ္ေစာၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ခံတပ္ႏွစ္ခုစလံုးက အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတည္းမွာပဲ ၿပိဳင္တူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။

အခုေရာက္ေနတဲ့ ခံတပ္ႀကီးကေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕ေအာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာမွာရွိတဲ့ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္က ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ မင္းလွခံတပ္နဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ဓားလြယ္ခုတ္ေလာက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒီခံတပ္ႀကီးကေတာ့ ေျမေအာက္ခံတပ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ေျမေအာက္ခံတပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ အဆင့္သံုးဆင့္မွာ အေပၚဆံုးအဆင့္ကုိပဲ ေျမေပၚကေန ျမင္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္မွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ရွိပါေသးတယ္။ ေျမေပၚအဆင့္မွာေတာ့ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ စစ္တိုက္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကအဆင့္ႏွစ္ဆင့္မွာေတာ့ ပထမအဆင့္မွာဆုိရင္ ေျမေအာက္ ဂူအခန္းမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ အဲဒီမွာ စစ္သည္ေတြ နားေနတဲ့အခန္းေတြရွိမယ္ အရာရွိေတြ ရံုးခန္းေတြရွိမယ္၊ အစည္းအေဝးခန္းေတြရွိမယ္၊ ၿပီးရင္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ လက္နက္ေတြ သုိေလွာင္တဲ့အခန္းေတြ ရွိပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ေျမေအာက္မွာ ေရတြင္း ေရေလွာင္ကန္ႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ေရေလွာင္ကန္ ႏွစ္ကန္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကုိကေတာ့ အတြင္းေပါက္ေတြ ကေန   ေခ်ာင္းၾကည့္မွ ျမင္ရတာပါ။ အခုကေတာ့ ေျမေအာက္ရဲ႕ ပထမအဆင့္ကုိပဲ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ဟာ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ျမင့္တဲ့ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အဲဒီေတာင္ကုန္းေပၚမွာမွ ေျမေအာက္ကို ခြက္ထားၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမေအာက္ခံတပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကုိ အဆင့္ႀကီး ၃ ဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ ပထမအဆင့္ကိုေတာ့ ေျမေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားပါတယ။္ ေျမေပၚအဆင့္ဟာ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ရွိေနေပမယ့္ ဧရာဝတီျမစ္ဘက္ကေန ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခံတပ္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ဘက္မွာေတာ့ ၁၂ ေပျမင့္တဲ့ အုပ္တံတုိင္းႀကီးေတြနဲ႔ ကာထားပါတယ္။ ခံတပ္ရဲ႕ အေပၚဘက္   ေတာင္ဘက္ပုိင္းမွာေတာ့ ခံတပ္ပိုင္းနဲ႔ စစ္ျမွဴကြင္းႀကီး တည္ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္က ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ပံုစံ တည္ရွိပါတယ္။ အေပၚဘက္မွာလည္း ဖြဲ႔စညး္တည္ေဆာက္ထားပံုက ထူးျခားသလုိ ခံတပ္ရဲ႕ေအာက္ဘက္ အတြင္းပုိင္းမွာလည္း ထူးထူးျခားျခားတည္ေဆာက္ထားတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြက အလြယ္တကူေတာ့ ဝင္လုိ႔မရပါဘူး။

အခုျမင္ေနရတဲ့ဂူေပါက္ကေတာ့ ယမ္းတုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီး သက္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္ကေတာ့ လက္နက္ခဲယမ္းသုိေလွာင္တဲ့ အခန္းေတြ အထဲမွာရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တည္ေဆာက္ပံုကေတာ့ ခံတပ္ႀကီးရဲ႕ေအာက္မွာ အခန္းႀကီးတစ္ခန္းရွိတယ္။ အဲဒီအခန္းထဲမွာမွ အခန္းငယ္ေလးကုိ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေတာ့ ယမ္းေတြကုိ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားတာပါ။ ၾကားထဲမွာေတာ့ ကင္းပတ္တဲ့လမ္းေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ ကင္းသမားေတြေစာင့္ၾကည့္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒီယမ္းတုိက္ကုိ ေဆာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ လက္နက္ ခဲယမ္းပစၥည္းေတြက အပူခ်ိန္လြန္ရင္ အလြယ္တကူ ေပါက္ကြဲတက္ပါတယ္။ ဒီဘက္ရာသီဥတုကလည္း အင္မတန္မွ ပူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းညိႇတဲ့အေနနဲ႔ ဒီဘက္မွာ အံဇာတံုးပံုစံ ေလးေထာင့္အခန္းေလးကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ သိမ္တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

ယမ္းတုိက္ရွိတဲ့ေနရာကေတာ့ ခံတပ္ႀကီးရဲ႕ ဆင္က်ံဳးဆုိတဲ့ လမ္းႀကီးအေပၚမွာ တည္ရွိတာပါ။ လမ္းႀကီးကေတာ့ အဓိက ခံတပ္ႀကီးရဲ႕ စစ္သည္ေတာ္ေတြ အင္အားေတြထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ဆင္ႀကီးေတြရဲ႕ သြားတဲ့လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယမ္းတုိက္တစ္ေနရာမွာက လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ဂူေပါက္အေနနဲ႔ ေဖာက္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးရဲ႕ ေအာက္ဘက္အဆင့္မွာေတာ့ ေျမတြင္း လက္နက္တုိက္ခန္းေတြ အေပၚဘက္နဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြအပါအဝင္ ေရတြင္း ေရေလွာင္ကန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ စစ္ပညာရပ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစညး္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ဟာ အခုဆုိရင္ ေတာင္ကုန္းႀကီးအေပၚမွာ ထီးထီးႀကီး အသက္မဲ့ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲမွာတုန္းကေတာ့ ဒီေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးကုိ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က လံုးဝ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ မတက္္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပထမတစ္ေခါက္ က်႐ႈံးခဲ့တယ္   ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္က်ေတာ့ ၁၈၈၅ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က ဒီ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးကုိ ေၾကးေၾကာင္းေရာ ေရေၾကာင္းေရာ ႏွစ္ခုစလံုးနဲ႔ ခ်ီတက္ၿပီးေတာ့ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္တဲ့။ ဧရာဝတီျမစ္ကေန ေရေၾကာင္းနဲ႔ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီနားကရြာက လမ္းျပအျဖစ္ေခၚလာတဲ့ တစ္ဥိးကုိ ၾကည္းတပ္က ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးကို ေနာက္ေက်ာကေန တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၁၈၈၅ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းမွာပဲ ဒီခံတပ္ႀကီးကုိ ျမန္မာစစ္သည္ေတာ္ေတြက စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါတယ္။

ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီး အဂၤလိပ္တို႔နဲ႔ တုိက္ပြဲအၿပီး က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ စြန္႔စားတုိက္ခိုက္ပံုေတြကုိ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ ထူးျခားတဲ့ ေနရာႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္   ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚက ခံတပ္ႀကီးဟာ အခုေတာ့ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္လုိ႔ေနပါၿပီ။ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ တည္ေဆာက္ပံုေတြက သာမာန္လူေတြအေနနဲ႔ နားမလည္ႏုိင္ေပမယ့္ စိတ္ဝင္စားစရာေတာ့ အရမ္းေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ တစ္ခ်ိန္က မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းေတြ ေသြးေျမက်ခဲ့တဲ့ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။

အပိုင္း( ၁) ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ ႏိုင္ပါသည္ http://www.mizzimaburmese.com/article/22888