ဆီႀကိတ္လို႔လည္းရ အေစ့စားလို႔လည္းရ ေနၾကာစိုက္ၾကမလား

.

 

ေနၾကာက အ႐ိုင္းနဲ႔အယဥ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အ႐ိုင္းပင္က ႏွစ္ရွည္ခံအပင္ျဖစ္ၿပီး ေနၾကာအယဥ္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ခံပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ခံေနၾကာမွာလည္း ဆီစား ေနၾကာနဲ႔ အေစ့စား ေနၾကာဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေနၾကာပန္းပင္က ကိုင္းမ်ားစြာ ထြက္ေလ့မရွိၾကပဲနဲ႔ တစ္ပင္ကုိ ပန္းပြင့္ တစ္ပြင့္သာ ပြင့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနၾကာ တစ္ဧက ထြက္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္ဧကမွာရွိတဲ့ အပင္နဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းခုိင္တို႔က အဓိကက်ပါတယ္။

တစ္ဧကလံုးအတြက္ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းရန္အတြက္ ပန္းပြင့္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အပင္ဦးေရ မ်ားမ်ားရရွိရန္အတြက္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပန္းပြင့္ရန္အတြက္ကလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ အေစ့မ်ား ရရွိရမွာ   ျဖစ္ပါတယ္။

အေစ့မ်ားကလည္း အေလးခ်ိန္စီးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနၾကာပင္ကေတာ့ ေျမၾသဇာ ထက္သန္မႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ေရဝပ္ျခင္းကုိေတာ့ လံုးဝ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ႏုန္းေျမ၊ သဲႏုန္းေျမ၊   ႏုန္းေျမေဆြးတုိ႔မွာ ေနၾကာက ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ သဲေျမသန္႔သန္႔ ရႊံ႕ေဆြးေျမနဲ႔ ေက်ာက္စလစ္ေျမေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ေနၾကာကုိ မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါဘူး။

အခု ကၽြန္ေတာ္္တို႔အဖြဲ႔သားေတြ ေရာက္ရွိေနတာကေတာ့ ဟသၤာတၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာရွိတဲ့ ေရႊဂူ ေျမႏုကၽြန္းေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ေနၾကာစုိက္ခင္းထဲကုိ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔သားေတြက ေနၾကာပန္းကုိ ဘယ္လုိစုိက္ပ်ိဳးတယ္ ေနၾကာမွာ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ဘယ္လုိျပဳစုရသလဲဆုိတာကို  တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနၾကာပင္ဟာ မိုးေခါင္တာကို ခံႏုိင္ၿပီးေတာ့ မိုးမ်ားၿပီး ေရဝပ္တဲ့ဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ မိုးမ်ားတဲ့ေဒသေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ မိုးလယ္နဲ႔ ေဆာင္းဦးကုိ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ မိုးေႏွာင္းပိုင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနၾကာပန္းပင္ စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ ေျမကုိေတာ့ သံုးသြား လင္ဗန္းထယ္နဲ႔ ထိုးေပးၿပီး ၁၆ သြားထြန္နဲ႔ ၂ စပ္ ၃ စပ္ ေမႊေပးရမွာပါ။ စုိက္ေဘာင္မ်ားကုိ ေဖာ္ၿပီးေတာ့ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ေျမအနက္ ၂ လက္မထက္ ပုိ၍ မနက္ေစဘဲ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္က်င္းကုိေတာ့ အေစ့ ၄ ေစ့ ၅ ေစ့ ခ်ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ေလးငါးရက္အတြင္းမွာ အပင္ေပါက္ကေလးမ်ား ထြက္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အရြက္မ်ားထြက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးအပင္ကုိ ခ်န္ထားၿပီးေတာ့ က်န္အပင္ေတြကုိ ႏႈတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ရက္ ၃၀ ကေန ၃၅ ရက္သားမွာေတာ့ အဖူးအကင္းေလးမ်ား စဝင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းလုိက္ျခင္း ေဘာင္တင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။

ပုိးမႊားအႏၱရာယ္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈကုိေတာ့ ေစာေစာျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ပန္းပြင့္ ပြင့္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းကုိေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါဘူး။

ေနၾကာကုိ မထြန္ယက္မီ တစ္ဧကကုိ ႏြားေခ်း တင္း ၁၀၀ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တင္း ၂၀၀ ခ်ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုလဲက ၂၃ ပိႆ၊ တီစူပါ ၃၀ ပိႆာ၊ ပိုတက္ ၇ ပိႆာ၊ စတာေတြကုိ ထြန္ယက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးဆယ္ရက္သားခန္႔ ရွိၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပုလဲ ၅ ပိႆာကေန ၂၃ ပိႆာအထိ ထည့္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ လသားအရြယ္မွာ ပန္းခိုင္မ်ား ပြင့္ၿပီးေတာ့ ရက္ေပါင္း ၉၀ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၁၀၀ ၾကားမွာ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ ၁၀၀ မွာ ရွိတဲ့ပံုသ႑ာန္မွာ ပန္းပြင့္ေတြဟာ ညိဳဝါေရာင္ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အေစ့မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းပြင့္အံုရဲ႕ေအာက္္ ေလးလက္မခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ ခုတ္သိမ္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနၾကာပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ေနၾကာပင္ရင္းပုတ္ ေရာဂါနဲ႔၊ ေနၾကာ ပင္မဲရြက္ေပ်ာက္ေရာဂါ၊ ေနၾကာ သံေခ်းတက္ေရာဂါ၊ ေနၾကာအပြင့္ပုတ္ ေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။