ပန္းေတြ ေၾကြလြန္းတဲ့ ရာသီ

.

 

လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားၿပီး ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္အတြက္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္မႈႀကီးမားသူ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီ ယမန္ေန႔က ကြယ္လြန္ေၾကာင္းသတင္းကို ဒီကေန႔ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဖတ္ၾကရသည္။

ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း ေျပာရလ်င္ အမိႏိုင္ငံ အာဏာရွင္စနစ္မွသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူေတြထဲတြင္ စာေပသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားသည္   ျမင့္မားထိေရာက္သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။

တကယ္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚထြန္းလာေသာအခါ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ ယင္းအာဏာရွင္စနစ္အား အက်ိဳးျပဳသူစာေပပညာရွင္ႏွင့္ ယင္း အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႔က်င္သူ စာေပပညာရွင္ရယ္လို႔ စာေပပညာရွင္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲျပားလာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိပင္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ဘက္မွရပ္တည္သည့္ စာေပပညာရွင္မ်ားထဲတြင္ ယင္းအာဏာရွင္စနစ္အား အတိအလင္းေထာက္ခံသူ စာေပပညာရွင္မ်ား ရွိသလို ေထာက္ခံလို႔   ေထာက္ခံမွန္းမသိေအာင္   ေထာက္ခံမိလ်က္သားျဖစ္ေနသည့္ စာေပပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို အတိအလင္းေထာက္ခံသူမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားက အတိအလင္း ထင္သာျမင္သာစြာ  ျမင္ႏိုင္မည္   ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း အာဏာရွင္စနစ္အား ေထာက္ခံလို႔ ေထာက္ခံမွန္းမသိေအာင္ ေထာက္ခံၾကသူ စာေပပညာရွင္မ်ားကိုမူ စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ျမင္ႏို္င္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာေပ၀မ္းစာ ႏိုင္ငံေရး၀မ္းစာႏွင့္ သမိုင္း၀မ္းစာ တစ္စံုတရာ အခံရွိမွသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို မသိမသာ ေထာက္ခံေနၾကသည့္ ယင္းသို႔ေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားကို ထင္လင္းစြာ ခြဲထုတ္သိျမင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမား၊ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တ၀ိုက္ေလာက္ကစၿပီး အာဏာရွင္ေခတ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ ကဗ်ာမ်ားေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ အာဏာရွင္ေခတ္၏ အတြင္းသရုပ္ကိုဖြင့္ခ်ေဖၚထုတ္သည့္ ကဗ်ာစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာမ်ား ေပၚထြန္းေရး အားႀကိဳးမာန္တက္   ေဆာင္ရြက္သည့္ ကဗ်ာဆရာ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း အစရွိေသာ ဂုဏ္အဂါီမ်ားျဖင့္ ျပည့္၀သူ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ျပည္သူေတြ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ဘ၀မ်ားကို ကဗ်ာမ်ားေရးဖြဲ႔ခဲ့သူ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား ကဗ်ာဆရာျဖစ္သည္။

ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီ၏ အထင္ရွားဆံုးႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ “ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း” ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သူျဖစ္သည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းမွာ   ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာမ်ား၊ လူငယ္ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာမ်ား အားကိုးအားထားျပဳ ၀င္ေရာက္ေရးသားရာ ထင္ရွားသည့္ မဂၢဇင္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆံုးလ်က္ရွိသည့္ ရသစာေပ ျပန္လည္ေခါင္းေမာ့လာေစေရး အထူးႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ မဂၢဇင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကမၻာအရပ္ရပ္က ေတာ္လွန္ေရးစာေပသမားမ်ား၊ ကမာၻအရပ္ရပ္က အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး စာေပသမားမ်ား၏ ဘ၀မ်ားနည္းတူ ကဗ်ာဆရာေမာင္စိမ္းနီသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလွ ဘ၀ၾကမ္းကို   ျဖတ္သန္းရျခင္း၊ အာဏာရွင္တို႔၏ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ရပ္တည္ရုန္းကန္ရျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး၏ဘ၀ကို ခံုမင္ျမတ္ႏို္းစြာပိုက္ေပြ႕ရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ဦးကိုနီ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူခ်စ္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ေယာက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ တာ၀န္သိ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း ဦးေန၀င္း ေၾကကြဲစြာ ကြယ္လြန္ရျခင္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔အဖို႔ စိတ္၀မ္းမခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ေနရစဥ္မွာပင္ ယခုအခါ ျပည္သူ႔အက်ိဳးလိုလားသူ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီ ရုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သည့္သတင္းကို ၾကားၾကရျပန္သည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္သူတို႔ လိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးအတြက္ ေပးဆပ္ ရင္းႏွီးရသည့္ အရင္းအႏွီးသည္ကား ႀကီးမားလွပါသည္။ ႏိုင္င့ံ သားေကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးမႈမွာလည္း ႀကီးမားလွပါသည္။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ စာေပသမား ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး ယခုလိုကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ မဇၥ်ိိိိမက အထူးပင္ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္း ႏွေမ်ာတသျဖစ္ရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ကြယ္လြန္ျခင္းျဖစ္သည္မို႔ ကဗ်ာဆန္ဆန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရပါလ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလကို “ပန္းေတြ ေၾကြလြန္းသည့္ရာသီ”အျဖစ္ တင္စားေျပာဆိုရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။